Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Umowa Inwestycyjna

to-sign-a-contract-3-1221952-m

Umowa inwestycyjna jest zwykle zawierana w okolicznościach, w których partnerzy biznesowi (zwykle pomysłodawca i inwestor np. Anioł Biznesu lub Fundusz inwestycyjny) planują podjąć wspólne działania gospodarcze – zwykle planują założyć spółkę z o.o. lub spółkę komandytową.

Umowa inwestycyjna reguluje stosunki pomiędzy jej stronami

W procesie inwestycyjny umowa inwestycyjna zwykle towarzyszy takim dokumentom jak term sheet (powstaje przed umową inwestycyjną) i umowa spółki (powstaje zwykle w tym samym czasie co umowa inwestycyjna). Umowa inwestycyjna reguluje zwykle kwestie, które nie zostały uregulowane w umowie spółki.

Każda inwestycja wymaga przygotowania umowy inwestycyjnej „szytej na miarę”. Postanowienia zawarte w umowie inwestycyjnej zależą m.in. od:

  • skłonności do ryzyka stron transakcji,
  • rodzaju i wielkości wkładów,
  • biznesowych ról wspólników,
  • otoczenia prawnego i biznesowego dotyczącego pomysłu,
  • warunków biznesowych ustalonych przez strony transakcji (sposoby wyjścia z inwestycji, sposoby nadzoru nad działalnością spółki, metody minimalizacji strat, metody wyjścia z inwestycji itp.).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi:
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne, Start up, Słownik finansowy, Zakładanie firmy dnia 23.05.2013 o godz. 00:14
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*