Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Uniwersalne projektowanie

unique-1-1098683-m

Uniwersalne projektowanie: sposób podejścia do planowania i tworzenia produktów, urządzeń oraz przestrzeni publicznej, który zapewnia ich dostępność dla wszystkich użytkowników. Jednym z najważniejszych celów uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych.

Uniwersalne projektowanie

Projektowanie uniwersalne stawia na pierwszym miejscu użytkownika, zwiększając dostępność usług, przedmiotów i obiektów, która jest warunkiem zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami. Mimo że projektowanie uniwersalne kojarzy się przede wszystkim z realizacjami infrastrukturalnymi, ma zastosowanie także w projektach tzw. miękkich.

btn_wyslij_zapytanie

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Uniwersalne projektowanie występuje wtedy, gdy nowe rzeczy wymyśla się od razu tak, żeby mogli ich używać wszyscy ludzie – pełnosprawni i ci z niepełnosprawnościami. Na przykład z budynku mogą korzystać bez utrudnień ludzie pełnosprawni i z niepełnosprawnościami. W takim budynku są szerokie drzwi, windy i wyraźne oznaczenia zrozumiałe dla wszystkich.

Jest parę zasad uniwersalnego projektowania. Opiszemy je na przykładzie nowego budynku urzędu:

  • Budynek powinien być tak samo wygodny do korzystania dla wszystkich osób.
  • Ludzie powinni móc wybrać jak poruszają się po budynku. Na przykład czy wolą jechać windą, czy iść schodami.
  • Wszystko w budynku powinno być bardzo wyraźnie oznaczone. Nikt nie powinien mieć problemu ze sprawdzeniem jak ma trafić tam gdzie chce.
  • Trzeba zadbać o to by budynek był bezpieczny. Żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy w tym budynku.
  • Korzystanie z urządzeń w budynku powinno być łatwe i nie wymagać wysiłku fizycznego. Na przykład drzwi i okna powinny się łatwo otwierać.
  • Ludzie powinni móc wszystko zobaczyć i obsługiwać urządzenia w budynku. Nawet jeśli siedzą na wózku inwalidzkim.
  • Ludzie z niepełnosprawnościami powinni móc korzystać z budynku samodzielnie i nie czuć się przy tym skrępowani.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Słownik finansowy dnia 13.07.2016 o godz. 16:33
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*