Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Uniwersalne projektowanie

Uniwersalne projektowanie: sposób podejścia do planowania i tworzenia produktów, urządzeń oraz przestrzeni publicznej, który zapewnia ich dostępność dla wszystkich użytkowników. Jednym z najważniejszych celów uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych.

Uniwersalne projektowanie

Projektowanie uniwersalne stawia na pierwszym miejscu użytkownika, zwiększając dostępność usług, przedmiotów i obiektów, która jest warunkiem zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami. Mimo że projektowanie uniwersalne kojarzy się przede wszystkim z realizacjami infrastrukturalnymi, ma zastosowanie także w projektach tzw. miękkich.

wycena znaku - zapytanie

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Uniwersalne projektowanie występuje wtedy, gdy nowe rzeczy wymyśla się od razu tak, żeby mogli ich używać wszyscy ludzie – pełnosprawni i ci z niepełnosprawnościami. Na przykład z budynku mogą korzystać bez utrudnień ludzie pełnosprawni i z niepełnosprawnościami. W takim budynku są szerokie drzwi, windy i wyraźne oznaczenia zrozumiałe dla wszystkich.

Jest parę zasad uniwersalnego projektowania. Opiszemy je na przykładzie nowego budynku urzędu:

  • Budynek powinien być tak samo wygodny do korzystania dla wszystkich osób.
  • Ludzie powinni móc wybrać jak poruszają się po budynku. Na przykład czy wolą jechać windą, czy iść schodami.
  • Wszystko w budynku powinno być bardzo wyraźnie oznaczone. Nikt nie powinien mieć problemu ze sprawdzeniem jak ma trafić tam gdzie chce.
  • Trzeba zadbać o to by budynek był bezpieczny. Żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy w tym budynku.
  • Korzystanie z urządzeń w budynku powinno być łatwe i nie wymagać wysiłku fizycznego. Na przykład drzwi i okna powinny się łatwo otwierać.
  • Ludzie powinni móc wszystko zobaczyć i obsługiwać urządzenia w budynku. Nawet jeśli siedzą na wózku inwalidzkim.
  • Ludzie z niepełnosprawnościami powinni móc korzystać z budynku samodzielnie i nie czuć się przy tym skrępowani.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,