Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Desk research – nieodłączny atrybut analityka finansowego

Narzędzie typu desk research jest powszechnie znane z życia codziennego. Korzysta z niego każdy z nas, np. włączając wyszukiwarkę internetową i szukając interesujących go informacji. Jaka jest definicja desk research?

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Desk research

Desk research  wykorzystywany jest głównie w działaniach analitycznych, komunikacyjnych i marketingowych:

 

  • jest to wyszukanie i zebranie istotnych informacji – nie tylko materiałów elektronicznych, czy on-line, ale również książek, czasopism i innych materiałów źródłowych
    • nie zawsze polskojęzycznych, przeważnie należy sięgnąć po anglojęzyczne źródła
  • kolejny etap, to analiza zebranych danych – to od niej w głównej mierze zależy jakość rezultatów naszej pracy
    • dlatego też zebranie danych ma ogromne znaczenie zwłaszcza w pracy analityka finansowego.

.

To jakie informacje się uzyska (np. dot. konkurencji, rynku, trendów w danej branży) i to w jakim stopniu będą odpowiadać na analityczne wątpliwości i potrzeby, wpływa na jakość opracowania, np. prognozy, biznes planu, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, czy wyceny.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,