Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dobry kredyt w banku – 4,99%

Nowa oferta kredytu nieodnawialnego na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, rozwoju i inwestycji dostępna jest w banku BNP Paribas. Pożyczka ze stałym oprocentowaniem 4,99% z gwarancją niezmienności wysokości raty w całym okresie kredytowania może sięgać maksymalnie 500 tys. zł

Kredyt w banku – 4,99%

Bank podejmuje decyzję kredytową w ciągu 24 godzin, finansowanie uruchamiane jest od ręki w całej kwocie na rachunku bieżącym. Bez konieczności rozliczania faktur. Spłata w równych ratach kapitałowo-

odsetkowych realizowana automatycznie z rachunku bieżącego firmy.

Produkt jest dostępny dla podmiotów działających co najmniej 24 miesiące i specjalistów wykonujących wolny zawód przez co najmniej 12 miesięcy. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie i na wypadek poważnego zachorowania do wysokości kwoty kredytu, który jest oferowany we współpracy z firmą Cardif Polska.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,