Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dofinansowania na innowacyjne aplikacje – rusza nabór w programie European Pioneers

Pod koniec marca zostanie ogłoszony nabór w programie European Pioneers, który będzie skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych e-biznesami (bazujących na technologii FIWARE – Technologie FIWARE powstały w ramach programu Future Internet-Public Private Partnership, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej).

Bezzwrotne granty otrzyma 25 projektów. Pula programu, to 4,5 mln zł.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Dofinansowania na innowacyjne projekty w technologii FIWARE

Dla kogo dofinansowanie?

 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy,
 • siedziba firmy w jednym z państw UE lub krajów stowarzyszonych w ramach siódmego programu ramowego, tj. w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Islandii, Izraelu, Liechtensteinie, Mołdawii, Czarnogórze, Norwegii, Serbii, Szwajcarii, Turcji lub na Wyspach Owczych.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

 • Projekty wykorzystujące co najmniej jedną, z technologii FIWARE,
 • Projekty powinny móc kwalifikować się do jednego z: 1/ Smart City Services – wykorzystanie nowoczesnych technologii w przestrzeni miejskiej (aplikacje działające w oparciu o geolokalizację, interaktywne przewodniki po mieście, itp.), 2/ Social Connected TV – aplikacje społecznościowe, które uzupełniają i wzbogacają programy emitowane w telewizji, 3/ Pervasive Gaming – aplikacje łączące świat realny z wirtualnym środowiskiem gier (rozszerzona rzeczywistość, technologie 3D, grywalizacja codziennych czynności), 4/ E-learning – aplikacje edukacyjne, wykorzystujące m.in. nauczanie mieszane, naukę zdalną poprzez masowe otwarte kursy online, itp.

Warunki dofinansowania

 • Aplikowanie w języku angielskim,
 • Łączna pula programu – 4,5 mln EUR,
 • Liczba projektów, które otrzymają dofinansowanie – 25,
 • Dofinansowanie od 50 000, do 250 000 EUR,
 • 8 miesięcy (od podpisania umowy o dofinansowanie) na wydatkowanie dotacji,
 • Dodatkowo – warsztaty, seminaria online i wsparcie mentorów z całej Europy.

Terminy

 • Otwarcie naboru – 30 marzec 2015 rok,
 • Koniec naboru – 22 czerwiec 2015 rok.

Procedura naboru

 • Wypełnienie formularza online
 • Prezentacja propozycji
 • Wyłonienie zwycięzców

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Kryteria oceny

 • Innowacyjność oraz potencjał rynkowy
 • Kreatywność
 • Skalowalność – możliwości dalszego rozwoju
 • Zdolność wykorzystania technologii FIWARE i wdrażania rozwiązań stworzonych w ramach programu FI-PPP.
 • Sposób wykorzystywania technologii FIWARE .
 • Zaawansowanie technologiczne – jakość proponowanego rozwiązania
 • Umiejętności zarządcze: jakość planu realizacji projektu i budżetu.
 • Gotowość rynkowa

Statystyki poprzedniego naboru

 • Zakończony 31 października 2014 roku,
 • 265 zgłoszonych projektów,
 • Projekty z 30 krajów,
 • 23 projekty znalazły się w finale,
 • 12 projektów otrzymało dotacje,
 • Łączna pula dofinansowania wyniosła 2 mln EUR.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

W napisaniu wniosku o dofinansowanie pomagają specjaliści Resulto. Zapraszamy do kontaktu i rozmów dotyczących wsparcia Państwa biznesu / projektu.

Źródło: weblify.pl/europeanpioneers

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,