Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2018 roku wystartowały – czas przygotować wniosek o dofinansowanie

dotacje 2021-2027

Dobra wiadomość dla oczekujących na dofinansowania. W ramach dotacji unijnych, z naborami wystartowały już Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanie szkoleń, bony oraz staże dla osób bezrobotnych. Oprócz PUP dotacje będą przyznawać również inne podmioty – więcej w niniejszym artykule.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2018 roku

Środki na dofinansowanie dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będą rozdzielane poprzez Instytucje Pośredniczące. Będą dwie pule środków:

 

 • jedna w ramach PO Wiedza Edukacja i Rozwój – POWER (program krajowy, centralny): osoby do 29 roku życia
 • druga w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – RPO (programy wojewódzkie, można wyróżnić 16 RPO): osoby powyżej 29 roku życia.

 

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) będą główną Instytucją Pośredniczącą w ramach środków POWER oraz jedną z Instytucji w ramach RPO.

 

Dodatkowo w RPO będą też inne instytucje pośredniczące (muszą złożyć wniosek do organizatora – Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) i otrzymać środki – po przyznaniu im środków z WUP, wybrane podmioty będą przyjmować wnioski od osób fizycznych).

 

 • Powiatowe Urzędy Pracy posiadają środki i trwają nabory wniosków
 • nabory będą prowadzić również inne, wybrane instytucje (jednak najpierw muszą one zostać wybrane w naborze centralnym) – aktualnie (2018) podmioty powinny być już wybrane – WUP`y posiadają listy wybranych podmiotów
 • warto również pamiętać, że obszary wiejskie mają dodatkową pulę na tworzenie i rozwój działalności w ramach PROW – zapoznaj się z opisem naboru.

 

Jak napisać skuteczny wniosek?

 

Rozszerzony opis i porady dot. dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajduje się w naszym artykule – Porady w naszym artykule o dofinansowaniach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Dla kogo dotacje / dofinansowanie na rozpoczęcie w 2018 roku?

 

 • do składania wniosków są zaproszone osoby pozostające bez pracy
 • preferowane będą wnioski o dofinansowanie od osób powyżej 50-go roku życia, kobiet, osób o niskim wykształceniu oraz osób niepełnosprawnych (ale nie tylko one otrzymują dofinansowanie).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie z PUP w 2018 roku?

 

 • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – około 25 000 zł
 • finansowanie szkolenia osób uprawnionych
 • bony dla bezrobotnych
 • doposażenie miejsca pracy
 • staże.

 

Czytaj o pisaniu wniosków o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Terminy i procedury składania wniosków o dofinansowanie

 

 • nabór jest ciągły – aż do wyczerpania środków na dany rok
 • wnioski rozpatrywane będą w kolejności, zgodnie z datą wpływu do Instytucji Pośredniczącej.

 

 

Dodatkowo, w oczekiwaniu na pierwsze nabory w ramach RPO dla firm – warto przygotować się do przyszłych konkursów i pisania wniosków o dofinansowanie – oferujemy usługę audytu możliwości dotacyjnych.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,