Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dofinansowanie działalności instytucji otoczenia biznesu – dotacja jeszcze do wzięcia w woj. wielkopolskim

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać polegające na tworzeniu nowych i rozwoju istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką, a biznesem, takich jak inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i inne ośrodki innowacyjności.

Dofinansowania unijne – Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw (WRPO)

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:

  • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Oferty konkursowe można składać od 18.07.2013 roku do 5.09.2013 roku do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2013 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Start up, Źródła finansowania dnia 12.08.2013 o godz. 21:22
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*