Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – woj. wielkopolskie – dotacje dla firm jeszcze do wzięcia

Dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą skierowane jest działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego działania jest promocja oraz wspieranie m. in. inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Wielkopolska

Z dofinansowania, które oferuje UE w tym przypadku mogą ubiegać się te osoby, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Ponadto planowana inwestycja musi mieć miejsce na trenie Woj. Wielkopolskiego.

W ramach tego dofinansowania osoba planująca założyć własną działalność przy wsparciu funduszy unijnych może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 40 tyś. złotych.

Wsparcie obejmuje pomoc w postaci szkoleń oraz wypłatę jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Środki z jednorazowej inwestycji na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej m.in. składniki majątku trwałego, wyposażenie, koszty prac remontowych i budowlanych, zakup strony internetowej. Dotacja inwestycyjna stanowi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby, które uzyskały wsparcie zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości 10%wartości wnioskowanej inwestycji.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest na postawie oceny:

 – formalnej (uczestnictwo w zajęciach, opinie doradców co do predyspozycji osobowościowych uczestnika dotyczących podjęcia samozatrudnienia badane na podstawie ocen wykładowców i badań psychologicznych:

    – merytorycznej – wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej oraz ocena biznes-planu.

Następnie osoby, które uzyskały dofinansowanie mogą się ubiegać o przyznanie wsparcia pomostowego w formie:

    -specjalistycznej pomocy szkoleniowo- doradczej:

 – finansowego wsparcia pomostowego, zwanego podstawowym wsparciem pomostowym wypłacanego w ratach miesięcznych, po 1.100.00 zł. przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Osoba która uzyskała wsparcie zobowiązana jest prowadzić nowo otwartą działalność przez okres 12 miesięcy.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 12.08.2013 o godz. 21:35
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*