Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dofinansowanie z Unii – 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10 – 15 tys. RLM.

Dotacje unijne – Program 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (POIiŚ) – woj. wielkopolskie

 

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

–  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

–  podmioty świadczące usługi wodno

-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania na terenie aglomeracji z przedziału 10 -15 tys. RLM:

– budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy, lub budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej

Wnioski należy składać w terminie 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. w godzinach 9.00-15.00

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 12.08.2013 o godz. 21:41
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*