Dotacje Dolny Śląsk - bon na Innowacje | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dolnośląski Bon na Innowacje – dotacja 90% na badania i konsultacje

business-graphics-1428634-m

Dotacja na badania naukowe dla małych firm, które nie posiadają własnych działów badawczo – rozwojowych. W ramach naboru Wnioskodawca zleca rozwiązanie zdefiniowanego zagadnienia badawczego do jednostki  naukowej , następnie otrzymuje gotowe rozwiązanie za które płaci środkami z dotacji. Docelowo 100% dotacji (poprzez przedsiębiorstwo) w formie wynagrodzenia trafia do jednostki naukowej (np. politechniki) jako wykonawcy usługi badawczej.

 

„Dolnośląski Bon na Innowacje” prowadzony jest w ramach RPO Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019 r.

Pula: 6 599 847,02 zł

 

btn_wyslij_zapytanie

.

 

Nabór ma na celu wsparcie współpracy dolnośląskich firm MSP z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności firm poprzez wykorzystanie wiedzy ze środowisk naukowych.

 

Formy wsparcia

 

 • konsultacje i doradztwo
  • w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi
 • wsparcie dotacyjne na Usługi świadczone na rzecz Przedsiębiorcy przez Wykonawcę.

 

Usługa może obejmować:

 

 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Grantobiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi
 • usługi badawczo-rozwojowe dot. wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:
  • opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; Usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych
  • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej.

 

Uczestnicy projektu

 

 • przedsiębiorstwa MSP z Dolnego Śląska (lub oddział / filia na Dolnym Śląsku)

 

Wykonawcy usługi

 

 • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.)
  • wybór m.in. w oparciu o możliwości techniczne i doświadczenie

 

Zakres i koszt usługi

 

Przedmiotem Usługi mogą być badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje:

 

 • badania przemysłowe – to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych
 • prace rozwojowe – to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności
  • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług
  • opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych
  • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług
 • prace badawczo-rozwojowe – obejmują badania naukowe i prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Maksymalne dofinansowanie: 73 815,00 zł (90% wartości netto).

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 29.09.2017 o godz. 17:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*