Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacja inwestycyjna dla MŚP – Dolny Śląsk – I kwartał 2014

W I kwartale 2014 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej dwóch lat na terenie Dolnego Śląska) będą mogli złożyć projekty o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”.

Nabór wniosków rozpocznie się 11 lutego o godzinie 08:00 i potrwa do uzyskania limitu 250% kwoty dostępnej alokacji. Oznacza to, że nabór może być bardzo krótki.

Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa – 2014

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych wspierających innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na zakupie ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także szkolenia specjalistyczne ściśle związane z projektem oraz analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu. Maksymalny Poziom i wysokość wsparcia wynosi: 60% – małe i mikroprzedsiębiorstwa, 50% – średnie przedsiębiorstwa, 40% – MŚP prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN, Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 mln PLN.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 2.01.2014 o godz. 15:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*