Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje B+R – Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Dotacje na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz trzeci ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

 

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał w terminie od 19.02.2018 r. do 29.06.2018 r.

 

Cel programu

 

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

 

 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie:
   • Nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska
 • Zrównoważona energetyka:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
   • Materiałów i technologii
   • Systemów energetycznych budynków
   • Rozwoju maszyn i urządzeń
   • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodnościekowej

 

Rodzaje przedsięwzięć

 

Przedsięwzięcia, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe. Jako prace rozwojowe, należy rozumieć prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

Budżet III naboru

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 2 500 000 tys. zł, w tym:

 

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł.

 

W ramach III naboru mogą zostać zaalokowane środki niewykorzystane w ramach I i II naborów.

 

Formy dofinansowania

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 

 1. dotacji lub
 2. pożyczki lub
 3. dotacji i pożyczki

 

zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

 

Intensywność dofinansowania w ramach fazy B+R

 

 • dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:
  • mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;
  • średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
  • dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych.
 • dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki: w takim przypadku dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów project finance Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków własnych wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym (środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.). W przypadku tych projektów poziom dofinansowania pożyczką i dotacją nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikowanych

 

Beneficjenci

 

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 26.03.2018 o godz. 10:06
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*