Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje dla firm – COSME

Wzrost innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności poprzez badania naukowe i ich komercjalizację, to główne założenia największego w historii UE programu –  Horyzont 2020. Na ten cel zamierza przeznaczyć się 80 mld euro. Program dużą uwagę przywiązuje do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla MSP ma zostać przeznaczone około 9 mld euro, z czego 3 mld będą pochodzić z Instrumentu MSP, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule. Duża pula środków będzie pochodzić również z programu COSME, który w dużej mierze  będzie kontynuacją, realizowanego w latach 2007-2013, Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Budżet COSME wynosi 2,3 mld euro.

Cel programu COSME

COSME – nowy program w okresie budżetowym 2014-2020, którego celem jest:

 • zwiększenie i wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawa dostępu do finansowania – Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji), Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Program COSME składa się z czterech głównych działań, z których każde podzielone jest na zadania szczegółowe, co ma służyć bardziej precyzyjnej realizacji założeń całego programu:

1. Poprawa warunków konkurencyjności i trwałości działających w UE przedsiębiorstw, w tym funkcjonujących w sektorze turystyki:

 • poprawa i wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP,
 • opracowanie nowych strategii na rzecz konkurencyjności, w tym poprawa projektowania, wdrażania i oceny polityk wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, zwiększenie programów i działań na rzecz MŚP, a także zapewnienie rozwoju odpowiedniej infrastruktury, rozwój klastrów i sieci biznesowych na światowym poziomie,
 • zwiększenie inicjatyw przyspieszających powstawanie konkurencyjnych branż.

2. Wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP:

 • wsparcie dla otoczenia biznesu,
 • pomoc młodym przedsiębiorcom, a także nowym i potencjalnym przedsiębiorcom, w tym kobietom, które zamierzają otworzyć swoją własną firmę,
 • tworzenie krajowych programów szerzących wiedzę na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.

3. Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek:

 • dostęp do funduszy dla nowo powstałych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pomoc w tworzeniu transgranicznych przedsiębiorstw.

4. Poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE, jak i na świecie:

 • wsparcie sieci Enterprise Europe Network,
 • zwiększenie dostępu MŚP do jednolitego rynku,
 • pomoc dla MŚP w dostępie do rynków poza Unią,
 • poprawa współpracy przemysłowej, w tym zwiększenie dialogu z krajami trzecimi.

 Dla kogo program COSME

 • przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość dofinansowania swojej działalności,
 • obywatele, którzy będą mogli liczyć na pomoc przy zakładaniu swojej firmy,
 • organizacje otoczenia biznesu,
 • administracja regionalna i krajowa – władze państw członkowskich, którym inicjatywy podejmowane w ramach Programu będą pomagały w urzeczywistnianiu niezbędnych reform na rynku.

Finansowanie z programu COSME

 • program COSME będzie działał na zasadzie gwarancji finansowania dla banków, pomagając im zapewnić więcej pożyczek i leasingu finansowego,
 • poprzez efekt dźwigni wywoływany przez tego typu instrument, jedno euro zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie dla firmy w wysokości do 30 EUR,
 • pożyczki może dostać nawet 330 tys. mikro-, małych i średnich firm z całej Europy,
 • łączna wartość pomocy wyniesie do 21 mld EUR,
 • część budżetu COSME będzie inwestowana w fundusze oferujące kapitał wysokiego ryzyka przeznaczony na ekspansję MSP i wsparcie na etapie wzrostu – zarządzający funduszami będą działać na zasadach komercyjnych – kapitał pozyska około 500 przedsiębiorstw, a ogólna wielkość inwestycji osiągnie do 4 mld EUR.

Statystyka z ubiegłych lat

 • poprzednik COSME przyczynił się do uruchomienia w Europie w latach 2007–13 kwoty ponad 16 mld EUR w formie pożyczek i 2,8 mld EUR kapitału wysokiego ryzyka dla ponad 328 tys. firm z sektora MSP,
 • stworzenie ponad miliona miejsc pracy.
 • na podstawie doświadczeń z poprzedzającego COSME programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, organizatorzy oczekują, że 90% beneficjentów będą stanowić firmy zatrudniające do dziesięciu pracowników, a średnia kwota pożyczki gwarantowanej wyniesie ok. 65 tys. EUR.

Źródło:http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Czytaj więcej o wsparciu firm w latach 2014-2020.

Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji.

630x200-baner-resulto_2

Pomagamy w rozwoju biznesu. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 1.08.2014 o godz. 14:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*