Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje dla firm Horyzont 2020 – ocena wniosków Instrument MSP

Komisja Europejska 24 lipca ogłosiła wyniki pierwszej oceny wniosków w Instrumencie MSP (około 3 mld euro dotacji dla firm – dotacje na badania i rozwój oraz dotacje na innowacje), który jest nowym instrumentem w ramach programu Horyzont 2020. Pierwszy nabór trwał do 18 czerwca 2014 roku. Po ocenie wniosków finansowanie otrzyma 155 MŚP z 21 krajów. Wysokość dofinansowania, to 50 tys. euro – kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie studiów wykonalności, w tym biznes planu, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje strategie w zakresie innowacji i dzięki którym zakwalifikują się do Fazy II konkursu. Kolejne daty dla oceny wniosków – 24 września 2014 r. dla etapu 1 oraz 9 października dla etapu 2.

Szerzej o konkursie Instrument MSP, w ramach Horyzont 2020, pisaliśmy w poprzednim artykule.

Ocena wniosków Instrument MSP

Oprócz dofinansowania w wysokości 50 tys. euro, wybrani przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać ze szkoleń biznesowych – maksymalnie 3 dni szkolenia.

W pierwszym naborze, który trwał do 18 czerwca 2014 r., wpłynęło łącznie 2666 wniosków. Z tej puli wyłonionych zostało 155 beneficjentów z 21 krajów. Wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, zostaną formalnie powiadomieni w sierpniu.

wycena znaku - zapytanie

MSP, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze, według państw:

 • Hiszpania – 39 beneficjentów,
 • Wielka Brytania – 26 beneficjentów,
 • Włochy – 20 beneficjentów,
 • Niemcy – 11 beneficjentów,
 • Irlandia – 10 beneficjentów,
 • Francja – 9 beneficjentów,
 • Finlandia – 5 beneficjentów,
 • Szwecja – 4 beneficjentów,
 • Austria – 4 beneficjentów,
 • Izrael – 4 beneficjentów,
 • Dania – 4 beneficjentów,
 • Holandia (Niderlandy) – 4 beneficjentów,
 • Węgry – 3 beneficjentów,
 • Turcja – 2 beneficjentów,
 • Słowenia – 2 beneficjentów,
 • Norwegia – 2 beneficjentów,
 • Estonia – 2 beneficjentów,
 • Bułgaria – 1 beneficjent,
 • Łotwa – 1 beneficjent,
 • Portugalia – 1 beneficjent,
 • Polska – 1 beneficjent.

Budżet Instrumentu MSP w latach 2014-2020, to 3 mld euro. Instrument promuje najbardziej innowacyjne małe przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Procedura składania wniosków jest prosta, ale jedynie najlepsze projekty mogą liczyć na uzyskanie finansowania.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Wnioski można składać w dowolnej chwili, ale są one oceniane cztery razy w roku. Kolejne daty dla oceny wniosków – 24 września 2014 r. dla etapu 1 oraz 9 października dla etapu 2. W 2014 r. finansowanie powinno otrzymać około 645 projektów (w ramach etapów 1 i 2), a w przyszłym roku ich liczba powinna wzrosnąć do 670.

Źródło:http://ec.europa.eu/

Czytaj więcej o Horyzoncie 2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Przygotowujemy wnioski dotacyjne, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,