Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje dla przedsiębiorstw – jeszcze jedna szansa

Dnia 2 października 2013 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. W ramach programu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju.

Dotacje unijne dla firm 2013

O dofinansowanie mogą się ubiegać te firmy, które prowadzą działalność gospodarczą do 2 lat. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.  Trzeba szybko przygotowywać koncepcje i biznes plany. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi ponad 8 mln euro. Termin naboru wniosków to 5 listopada 2013 roku.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Ze środków działania wspierane będą projekty polegające na nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją prkjektu oraz usług doradczych związanych z realizacją projektu.

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 tys. PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. PLN

Poziom dofinansowania projektów:  do 60%.

Zdobycie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku umożliwiała ocena aspektów takich jak:  Posiadane certyfikaty, Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans, Wpływ realizacji projektu na politykę środowiska, Wpływ realizacji projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego, Poziom Innowacyjności, Prowadzenie działalności B+R, Własność intelektualna firmy, Zastosowanie ICT, Posiadanie strony internetowej, Świadczenie e-usług, Realizacja projektu w aspekcie atrakcyjności turystycznej, Współpraca naukowa w zakresie realizowanego projektu, Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia, Priorytetowa lokalizacja inwestycji.

—-
Więcej informacji na:

http://www.dip.dolnyslask.pl

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 Zapraszamy do weryfikacji naszych referencji.

 

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Start up, Źródła finansowania dnia 13.08.2013 o godz. 23:06
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*