Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje dla przedsiębiorstw woj. opolskie

 

Wczoraj, w ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wystartował nowy nabór z unijnym dofinansowaniem. Konkursowe zmagania, w których do wzięcia jest 6,896 mln złotych, przeprowadzi Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.


Dotacje dla przedsiębiorstw – RPO opolskie

O dotacje mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich grupy i zrzeszenia. Pieniądze mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia zakładające nową i innowacyjną inwestycję, której efektem będzie m.in. utworzenie nowej lub rozbudowa istniejącej firmy przez wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących sprzedaży produktów i usług. Unijne fundusze mogą pójść także m.in. na urozmaicenie działalności firmy przez wprowadzenie nowych produktów i na zmiany w procesie produkcji.

 Mikro- i małe firmy mogą liczyć nawet na 70 proc. zwrot kosztów projektu. Średni przedsiębiorcy do 60 proc. kosztów projektu. Najniższe wsparcie może rafić do jednostek z branży transportowej – mogą one liczyć na zwrot maksymalnie do 50 proc. wydatków.

 Projekty mogą dotyczyć trzech kategorii. Pierwsza to 04, czyli „Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostępu do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)”. Na te cele mikroprzedsiębiorcy mogą dostać od 100 tys. zł do 1 mln zł. W przypadku pozostałych przedsiębiorców podany jest tylko górny pułap — dla małych i średnich wynosi on 1 mln zł, natomiast dla inwestycji w sektorze transportu — 999 tys. zł.

Kolejne kategorie to 06, czyli środki na promocję produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz 07, czyli inwestycje związane bezpośrednio z dziedziną badań i innowacji. W obu kategoriach limity dotacji są takie same. Mikroprzedsiębiorcy mogą dostać od 100 tys. do 1,5 mln zł, natomiast pozostałe firmy — od 200 tys. do 1,5 mln zł.

 

Źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/ index.php?id=7101

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 11.02.2014 o godz. 19:57
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*