Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje do odnawialnych źródeł energii – Agroenergia – jak dobrze napisać wniosek?

Dotacje do odnawialnych źródeł energii - Agroenergia - jak dobrze wniosek?

Bardzo ciekawy projekt i na czasie. Wszyscy myślimy o ekologii i o stanie własnej kieszeni. Agroenergia pozwala na duże oszczędności energetyczne co przy coraz liczniejszych pogłoskach o znacznym wzroście cen prądu w 2020 może mieć duże znaczenie.

Nabór kończy się co prawda 20.12.2019 r ale z nieoficjalnych informacji wiadomo, że będzie kontynuowany w 2020 r.

Resulto jest po „obróbce” kilkudziesięciu wniosków dotacyjnych do konkursu Agroenergia – część naszych projektów przeszła już pełną ścieżkę ocen i fazę negocjacji warunków dofinansowania z NFOŚiGW. Projekty te czekają już tylko na, obustronne, ostateczne podpisy pod umowami.

Poniżej przedstawiam kilka uwag dla „piszących” – aby było łatwiej.

 

 

 

Wniosek jest niby prosty, regulamin krótki ale …no właśnie.

Nabór został ogłoszony przez NFOŚiGW, jako pierwszy tego typu konkurs (w tej instytucji) dedykowany tej grupie beneficjentów (rolnicy indywidualni) i autorzy chyba przedobrzyli.

Zakres wymaganych dokumentów jest tak obszerny jakby dotyczył wielomilionowych inwestycji a tutaj wiadomo, że w większości mamy do czynienia z mikro instalacjami (w zasadzie max 50 kW, aby uniknąć rozbudowanych procedur przyłączeniowych). Jaki rolnik indywidualny będzie budował ogromne elektrownie? Gospodarstwa indywidualne to w zasadzie mikroprzedsiębiorstwa lub co najwyżej małe podmioty o zapotrzebowaniu energetycznym rządu kilkudziesięciu tysięcy kilowatogodzin rocznie – akurat tyle ile mogą wytworzyć mikro instalacje.

Jak w każdym procesie z udziałem człowieka pojawiają się błędy, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymanej dotacji, wydłużenie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku czy wręcz przyznanie samej dotacji.

.

Błędy można podzielić na formalne oraz merytoryczne. Do pierwszych z nich zaliczyć można:

1.  Niezałączenie kompletnej listy wymaganych załączników (rolnik musi pofatygować się do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy i poczekać kilka dni na przygotowanie wymaganych dokumentów, często wymagana jest również wizyta w banku i u notariusza),

2. Podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione – wbrew pozorom w niektórych wielopokoleniowych gospodarstwach trudno rozpoznać, kto aplikuje i co, do kogo należy,

3. Brak poprawnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem skanowanych dokumentów (zwykle wnioski składamy wyłącznie elektronicznie – w oparciu o zeskanowane dokumenty) – niestety urzędnicy mają wiele tygodni na weryfikację naszych wniosków i znajdą każde niedociągnięcie,

4. Niespójności w dokumentach finansowych np. pomiędzy zestawieniami faktur przychodowych a przychodami prezentowanymi w tabelach finansowych,

5. nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentacji,

.

Z kolei najczęściej popełnianymi błędami merytorycznymi są:

1.     Nieprawidłowe kalkulacje dot. produkcji zielonej energii i wskaźników ekologicznych,

2.     Błędy rachunkowe np. źle wyliczona wartość dofinansowania, nieprawidłowo wyliczone koszty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, błędy w projekcjach finansowych,

3.     Błędnie sklasyfikowane koszty związane z projektem tj. niezgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych np. ujęcie w budżecie kosztów operacyjne utrzymania instalacji fotowoltaicznych. (Uwaga: niektóre firmy doradcze próbuję ukrywać w kosztach kwalifikowanych własne wynagrodzenia, co jest nielegalne i często dla rolnika nieopłacalne),

4.     Niewystarczające uzasadnienie konieczności poniesienia wskazanych w projekcie wydatków czy przewymiarowanie instalacji wobec własnych potrzeb energetycznych gospodarstwa np. celem produkcji energii na sprzedaż,

5.     Błędny harmonogram realizacji – niestety NFOŚiGW ocenia wnioski przez wiele…wiele miesięcy i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Realizacji inwestycji nie należy zakładać wcześniej niż pół roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 

Być może Fundusz wyciągnie wnioski z pierwszego naboru i w kolejnym wprowadzone będą udogodnienia i ułatwienia przyspieszające proces aplikowania i oceniania wniosków – warto, bo klimat się ociepla i czas nagli –  im więcej  OZE tym lepiej.

.

Zobacz więcej: problemy i błędy przy rozliczaniu projektów.

.

Więcej o konkursach NFOiGW dla OZE: Agroenergia i Energia Plus.

.

Dotacje dla przedsiębiorstw, na OZE (w tym fotowoltaika) w roku 2020, w woj. dolnośląskimLink

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

.

Zapraszamy do stałej współpracy m.in.: instalatorów i wykonawców instalacji OZE.

630x200-baner-resulto_2tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 28.11.2019 o godz. 16:40
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*