Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje Dolny Śląsk 2014 – szkolenie przygotowujące dla sektora MSP

RESULTO Sp. z o. o. ma zaszczyt zaprosić mikro, małych i średnich przedsiębiorców na praktyczne szkolenie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na projekty rozwojowe realizowane przez małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Program dotacyjny będzie ogłoszony już w lipcu 2014. Temat szkoleniaSzansa na dotacje na Dolnym Śląsku – szeroko dostępny program dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.”

Program szkolenia dla sektora MSP na Dolnym Śląsku:

 1. Przywitanie i prezentacja organizatora: Resulto Sp. z o.o. – 15 minut.
 2. Czy mamy dobry czas na inwestycje? – informacja dot. aktualnej sytuacji gospodarczej i prognoza koniunktury – 20 minut.
 3. Praktyczna charakterystyka wymogów programowych dot. naboru dotacyjnego, który będzie ogłoszony w lipcu 2014 – około 1,5 godziny. Omówione zostanie m.in.
  1. Kto może ubiegać się skutecznie o dotację?
  2. Przedmiot inwestycji, który może zostać dotowany.
  3. Kwalifikowalność wydatków.
  4. Wymogi wobec Wnioskodawców.
  5. Komentarz i wnioski z poprzednich, podobnych naborów dotacyjnych.
 4. Nowa perspektywa dotacyjna 2014-2020 na Dolnym Śląsku – jakie przedsięwzięcia mają największe szanse na pozyskanie preferencyjnego finansowania w najbliższych latach? – 30 minut.
 5. Ocena szans na pozyskanie dotacji – rozmowy indywidualne.
 6. Zakończenie.

Dla kogo:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (działalność powyżej 2 lat) oraz ich pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje.

Cel:

Przygotowanie przedsiębiorców do podjęcia decyzji o aplikowaniu o dotację.

Korzyści – każdy uczestnik:

 • otrzyma wyczerpujące informacje na temat konkursu 1.1.A2.
 • dowie się, w jaki sposób przydzielane są środki finansowe.
 • realnie oceni szanse na pozyskanie dofinansowania.

Kontakt i zapisy:

Wojciech Mielczarek, tel. 535 373 736, email: wojciech.mielczarek@resulto.pl.

Czas i miejsce szkolenia:

Piątek: 27.06.2014, godz. 9:00 – 12:00.

Dolnośląska Izba Gospodarcza, 50-029 Wrocław, ul. Świdnicka 39 (I piętro).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie i przesłanie do Resulto Sp. z o.o. formularza rejestracyjnego. 

formularz_rejestracyjny na szkolenie_Resulto

Zaprasza Zespół Resulto

Czytaj więcej o lipcowym konkursie dotacyjnym 1.1.A2.

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,