Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na fotowoltaikę dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych – rusza pilotaż

Prezes NFOŚiGW  zapewnił, że do  końca roku 2019 przedstawiony zostanie program wsparcia fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z tym rusza pilotaż programu „Słoneczne dachy” na razie tylko dla województwa wielkopolskiego. Program docelowo obejmie obszar całego kraju. Wnioski będzie można składać od 01.03.2020 r. .

 

Zdaniem Pana Prezesa:

Instalacje fotowoltaiczne pozwolą spółdzielniom ustabilizować ceny energii elektrycznej, zaś w stosunkowo szybkim czasie mogą przełożyć się na niższe opłaty dla mieszkańców. Obecnie barierą rozwoju fotowoltaiki jest brak instrumentów finansowych stworzonych specjalnie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Obecnie  trwają intensywne prace  nad komercyjnym instrumentem finansowym dotyczącym inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. (od Resulto: odpowiednie programy pożyczkowe oferowały w roku 2019 niektóre WFOŚ np. w woj. świętokrzyskim).

 

 

Blokowiska to jest idealne miejsce na fotowoltaikę. Są budynki mieszkalne z dachami, na których z powodzeniem można montować duże instalacje fotowoltaiczne. One mogą służyć do tego, żeby zaspakajać zapotrzebowanie na energię dla części wspólnej budynków wielorodzinnych. Fotowoltaika uniezależni spółdzielnie czy wspólnoty  od wahań cen na rynku energii, zaś po spłaceniu zobowiązań  przyczyni się do realnych obniżek na rachunkach dla mieszkańców.

 

Obecny rząd bardzo mocno (od Resulto – czas pokaże – na razie mocno to rząd stawiał na górnictwo) stawia na energetykę prosumencką jako ważny krok w stronę demokratyzacji produkcji energii w Polsce. Według ekspertów którzy zajmują się energetyką odnawialną to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku w zakresie legislacji wspierającej energetykę odnawialną w Polsce nie miało miejsca na taką skalę od wielu lat.

 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Polska musi zwiększyć udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł do 15% w 2020 roku (obecnie  osiągamy wartość ok. 11 %). Aby zrealizować postawiony cel i zachęcić inwestorów do wyboru odnawialnych źródeł energii, rząd we współpracy z samorządami i organizacjami unijnymi opracował szereg programów związanych z dotacjami na fotowoltaikę.

 

27 stycznia 2020 r., w siedzibie Narodowego Funduszu zainaugurowano projekt „Słoneczne Dachy”. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny i Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Dokument określa zasady współpracy między stronami, polegające przede wszystkim na opracowaniu finalnej wersji regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie.

W 2020r. oczekiwane są pierwsze ogólnopolskie projekty wsparcia (z NFOŚiGW)  dedykowane specjalnie dla Spółdzielni  Mieszkaniowych oraz wspólnot.

Co ciekawe – zachętę do montażu PV przygotowało również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (od Resulto: Lokalne społeczności protestują przeciwko nowym kopalniom. Może na prawdę górnicy zejdą na drugi plan?) które planuje wypłacać premie termomodernizacyjne dla bloków z wielkiej płyty. Mechanizm polegałby na tym, że zarządca takiego bloku, który oprócz termomodernizacji zdecyduje się także na montaż instalacji fotowoltaicznej, podwyższy uzyskiwaną premię termomodernizacyjną z 16 do 21 proc. kosztów całej inwestycji. Nowe przepisy mają szansę wkrótce obowiązywać jednak o tym nowy rząd.

 

 

Poniżej prezentujemy ogólne zasady programu pilotażowego wsparcia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych pod nazwą „Słoneczne dachy” program obejmuje obecnie jedynie obszar województwa poznańskiego.

 

Słoneczne dachy, czyli odpowiednik programu „Mój prąd” dla mieszkańców bloków, ma później objąć całą Polskę.

Program „słoneczne dachy” to forma wsparcia mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy chcieliby zainwestować w panele fotowoltaiczne na dachach swoich bloków. Bezpośrednim beneficjentem wsparcia będą wspólnoty lub spółdzielnie, do których formalnie należą dachy i ściany zewnętrzne budynków, ale właściciele mieszkań skorzystają na niższych opłatach za energię elektryczną zużywaną na potrzeby części wspólnych – np. oświetlenia korytarzy, zasilania klimatyzacji, wind i bram garażowych, czy oświetlenia wokół budynków.

Na co będzie można uzyskać wsparcie?

Preferencyjną pożyczką będzie można pokryć koszty audytu energetycznego, zaprojektowania, zakupu i montażu kompletnych systemów fotowoltaicznych, a wiec przede wszystkim paneli słonecznych, produkujących energię elektryczną, inwerterów, mocowań i okablowania. Pieniądze będzie można otrzymać także na termomodernizację budynków. Ze wsparcia nie będą wyłączone także inne technologie OZE, np. mikroturbiny wiatrowe.

Jaki będzie limit mocy i kwoty pożyczki na panele PV?

Pożyczka jest planowana pod instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW, ponieważ to jest limit mocy dla mikroinstalacji. Program nie przewiduje limitu kwoty pożyczki. Prezes WFOŚiGW w Poznaniu przewiduje jednak, że beneficjenci będą sięgać po pożyczki w wysokości do 8 mln zł, ponieważ wówczas będą mogli skorzystać z najwyższego poziomu umorzenia.

Ile będzie można zyskać na pożyczce?

Pożyczka przewiduje dwie części:
1) instalacje fotowoltaiki (lub innego źródła OZE), na co przeznaczonych będzie 80 mln zł, z czego NFOŚiGW, po zakończeniu spłaty pożyczki, umorzy 10 proc. kwoty pożyczki oraz
2) poprawę efektywności energetycznej budynku, na co przeznaczonych zostanie 20 mln zł, a WFOŚiGW po spłaceniu tej części umorzy beneficjentom 15 proc. wartości pożyczki. Z obu części będzie można skorzystać łącznie lub osobno.

Kto będzie mógł otrzymać preferencyjne pożyczki na fotowoltaikę?

Z dotowanych kredytów będą mogły skorzystać wyłącznie spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Pieniędzy nie będzie można uzyskać zatem np. na instalacje fotowoltaiczną montowaną na budynkach wielorodzinnych przez osobę fizyczną (jeżeli nawet uzyskałaby taką zgodę swojej wspólnoty).

Jakie wsparcie będzie można uzyskać?

Pomoc będzie wypłacana w formie preferencyjnych pożyczek. Oprocentowanie w wysokości zaledwie 2 proc. (na swojej stronie fundusz poinformował, że będzie to „oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku”) jest niższe od dostępnych na rynku pożyczek i kredytów dla wspólnot i spółdzielni. Dzięki temu instalacja PV może spłacić się dużo szybciej.

Na jaki okres będzie można wziąć pożyczkę na panele fotowoltaiczne?

Spłata pożyczki ma być rozłożona na taki okres, aby raty równały się oszczędnościom na zakupie energii elektrycznej uzyskiwanym dzięki instalacji PV. W efekcie mieszkańcy bloków mają nie odczuć zmian na rachunkach za prąd w ciągu spłaty kredytu (ceny nie wzrosną, a oszczędności będą pokrywać raty), a następnie oszczędzać na dużo niższych opłatach za prąd w częściach wspólnych budynków.

Kiedy ruszy program?

Wnioski do programu będzie można składać od 1 marca do wyczerpania alokacji. Regulamin opublikowany będzie 19.02.2020 r.

Program będzie realizowany we współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Pieniądze w łącznej kwocie 100 mln zł, pochodzić będą w 80 proc. z NFOŚiGW, a w 20 proc. z WFOŚiGW.

 

Po ogłoszeniu regulaminu niezwłocznie zamieścimy ostateczne informacje dotyczące programu.

 

Tymczasem zwracamy uwagę np. na wsparcie NFOiGW dla fotowoltaki dla rolników Agroenergia i dla przedsiebiorców Energia Plus.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

.

Zapraszamy do stałej współpracy m.in.: instalatorów i wykonawców instalacji OZE.

wycena znaku - zapytanietel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , ,