Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na fotowoltaikę dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych

Prezes NFOŚiGW  zapewnił, że do  końca roku 2019 przedstawiony zostanie program wsparcia fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

Zdaniem Pana Prezesa:

Instalacje fotowoltaiczne pozwolą spółdzielniom ustabilizować ceny energii elektrycznej, zaś w stosunkowo szybkim czasie mogą przełożyć się na niższe opłaty dla mieszkańców. Obecnie barierą rozwoju fotowoltaiki jest brak instrumentów finansowych stworzonych specjalnie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Obecnie  trwają intensywne prace  nad komercyjnym instrumentem finansowym dotyczącym inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. (od Resulto: odpowiednie programy pożyczkowe oferowały w roku 2019 niektóre WFOŚ np. w woj. świętokrzyskim).

 

 

Blokowiska to jest idealne miejsce na fotowoltaikę. Są budynki mieszkalne z dachami, na których z powodzeniem można montować duże instalacje fotowoltaiczne. One mogą służyć do tego, żeby zaspakajać zapotrzebowanie na energię dla części wspólnej budynków wielorodzinnych. Fotowoltaika uniezależni spółdzielnie czy wspólnoty  od wahań cen na rynku energii, zaś po spłaceniu zobowiązań  przyczyni się do realnych obniżek na rachunkach dla mieszkańców.

 

Obecny rząd bardzo mocno (od Resulto – czas pokaże – na razie mocno to rząd stawiał na górnictwo) stawia na energetykę prosumencką jako ważny krok w stronę demokratyzacji produkcji energii w Polsce. Według ekspertów którzy zajmują się energetyką odnawialną to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku w zakresie legislacji wspierającej energetykę odnawialną w Polsce nie miało miejsca na taką skalę od wielu lat.

 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Polska musi zwiększyć udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł do 15% w 2020 roku (obecnie  osiągamy wartość ok. 11 %). Aby zrealizować postawiony cel i zachęcić inwestorów do wyboru odnawialnych źródeł energii, rząd we współpracy z samorządami i organizacjami unijnymi opracował szereg programów związanych z dotacjami na fotowoltaikę.

 

Do końca 2019 r. oczekiwane są pierwsze projekty wsparcia (z NFOŚiGW)  dedykowane specjalnie dla Spółdzielni  Mieszkaniowych oraz wspólnot.

 

Co ciekawe – zachętę do montażu PV przygotowało również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (od Resulto: Lokalne społeczności protestują przeciwko nowym kopalniom. Może na prawdę górnicy zejdą na drugi plan?) które planuje wypłacać premie termomodernizacyjne dla bloków z wielkiej płyty. Mechanizm polegałby na tym, że zarządca takiego bloku, który oprócz termomodernizacji zdecyduje się także na montaż instalacji fotowoltaicznej, podwyższy uzyskiwaną premię termomodernizacyjną z 16 do 21 proc. kosztów całej inwestycji. Nowe przepisy mają szansę obowiązywać od 1 stycznia 2019 jednak będzie decydował o tym nowy rząd.

.

Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursów tutaj napiszemy o tym, jakie są zasady udzielania wsparcia (dla wspólnot i spółdzielni) i co należy zrobić aby otrzymać dotację.

 

Tymczasem zwracamy uwagę np. na wsparcie NFOiGW dla fotowoltaki dla rolników Agroenergia i dla przedsiebiorców Energia Plus.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

.

Zapraszamy do stałej współpracy m.in.: instalatorów i wykonawców instalacji OZE.

630x200-baner-resulto_2tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Dotacje, Źródła finansowania dnia 5.11.2019 o godz. 15:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*