Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na innowacje – wniosek o dotacje

Zakres i doświadczenie Zespołu Resulto, w realizacji usług dla biznesu, obejmuje już setki zrealizowanych i współrealizowanych projektów – Zrealizowane projekty. Oprócz znacznej liczby Klientów, uwiarygadnia nas członkostwo w izbach przemysłowych: Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej oraz Zachodniej Izbie Gospodarczej. Szczególnie mocne relacje posiadamy z dolnośląskim biznesem oraz dolnośląską nauką. Pozyskaliśmy dotacje w sektorach medycznym, tekstylnym, gazowym, usługowym i produkcyjnym.

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dotacje unijne

Nowy program finansowania na lata 2014-2020 praktycznie zacznie wspierać przedsiębiorców w roku 2015. W nowej perspektywie Polska może liczyć na 82,5 mld euro, z których około 76,9 mld euro zostanie przeznaczona na programy operacyjne (w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży).

Największe wsparcie dotacyjne będzie dostępne dla przedsiębiorców rozwijających projekty innowacyjne i dla przedsiębiorców współpracujących z jednostkami naukowo – badawczymi w zakresie transferu wiedzy z nauki, do biznesu.

Innowacyjne projekty biznesowe mogą, w ramach nowych środków unijnych, być wspierane bezzwrotną pomocą w formie dotacji. Projekty biznesowe o tradycyjnym charakterze będą wspierane głównie (choć nie jedynie) w ramach preferencyjnych, ale zwrotnych środków finansowych. Podstawowa skala wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw wyniesie od 25%, do 45%. Na większą pomoc będą mogły liczyć jednostki badawczo rozwojowe oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Silnie wspierane będą projekty z zakresu ekologii i działalności badawczo – rozwojowej. Resulto posiada już praktyczne doświadczenia w opracowywaniu dokumentów dot. transferu wiedzy z nauki do biznesu. Posiadamy również wypracowane, wspierające pozyskiwaniu środków unijnych, relacje – zarówno ze światem biznesu, jak i światem nauki.

Im bardziej innowacyjny będzie projekt, tym większa szansa na pozyskanie dotacji. Przekonujące wykazanie innowacyjności we wniosku dotacyjnym wymaga współpracy kilkuosobowego zespołu: przedsiębiorcy, naukowca oraz doradców Resulto.

Ważne jest, aby mali i średni przedsiębiorcy już przygotowywali projekty od strony formalno – prawnej (tj. projekty techniczne, pozwolenia na budowę, Biznes Plany, umowy o współpracy z jednostkami naukowymi, badawcymi itp.) ponieważ po ogłoszeniu naboru zwykle nie ma dość czasu, aby skompletować wymagane dokumenty. Prace przygotowawcze należy konsultować z ekspertami Resulto.

 

Zapraszamy do subskrypcji Newslettera Resulto  bezpłatna informacja o planowanych i aktualnych projektach dotacyjnych.

Więcej informacji na temat dotacji unijnych i funduszy europejskich (w tym aktualne nabory dotacyjne).

Pomagamy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 13.07.2014 o godz. 11:24
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*