Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na kursy szkoleniowe – woj. opolskie

Dofinansowanie z Unii – To jedna z ostatnich okazji na unijne wsparcie dla firm, które zajmują się podnoszeniem kwalifikacji.

W regionie opolskim trwa konkurs z poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Co ważne, przedmiotem naboru są projekty współpracy ponadnarodowej. Budżet konkursu to łącznie 13,7 mln zł (w tym rezerwa na odwołania — 686 tys. zł). Minimalnie można ubiegać się o 50 tys. zł dotacji, a wnioskodawcy nie będą musieli wnosić do przedsięwzięcia wkładu własnego. Dofinansowanie czeka na przedsiębiorców z całego kraju, pod warunkiem że podczas realizacji projektu będą mieli biuro na terenie województwa opolskiego. Natomiast odbiorcami zorganizowanych zajęć muszą być osoby, które pracują lub mieszkają w tym regionie.

Dotacje na kursy szkoleniowe w opolskim

Konkurs obejmuje dwa typy projektów. Pierwszy to ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane z kursami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Powinny to być zajęcia odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby firm w formie, która pasuje do ich możliwości organizacyjnych i technicznych.

Natomiast drugi typ przedsięwzięć to doradztwo dla mikro-, małych i średnich firm, w tym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych (np. z zakresu BHP). Wnioskodawcy nie dostaną też dotacji na kursy, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na stanowisku pracy.

Wnioski w naborze trzeba składać osobiście lub przesyłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków: 6.09.2013

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

 

 

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 13.08.2013 o godz. 09:50
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*