Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na ochronę środowiska – rekordowy wzrost

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku wypłacił rekordowe 5,571 mld zł na projekty proekologiczne.

 – To najwyższa pula wypłat w 25-letniej historii działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreśla jego prezes Małgorzata Skucha. Złożyły się na to wypłaty: dotacji ze środków własnych w kwocie 1,744 mld zł (to również najwyższa w historii NFOŚiGW roczna suma wypłat w ramach finansowania bezzwrotnego ze środków krajowych), 2,778 mld zł dotacji ze środków europejskich (głównie z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, co też stanowi rekord) oraz finansowanie pożyczkowe, które wyniosło 1,049 mld zł.

Mimo rekordowego 2013 roku, w 2014 roku planowany jest wzrost wypłat proekologicznych.

Wzrost dotacji na ochronę środowiska

Plany wypłat z NFOŚiGW na rok 2014 są ambitne.  Do beneficjentów ma popłynąć jeszcze więcej pieniędzy, bo ponad 6 mld zł ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Jak wylicza Jacek Gdański, wiceprezes NFOŚiGW wypłaty ze środków własnych mają przekroczyć 2 mld zł, wypłaty z programu „Infrastruktura i środowisko” 2,8 mld zł, a pula planowanych pożyczek to 1,1 mld zł. – Finansowanie zwrotne w formie pożyczek jest dla nas priorytetem, ale jest też trudniejsze od dotacji, dlatego w 2014 r. zakładamy niewielki wzrost kredytów o około 100 mln zł do ponad 1,1 mld zł – tłumaczy Gdański. Informuje jednocześnie, że mimo iż NFOŚiGW wypłaca w ostatnich latach coraz więcej pieniędzy to w ubiegłym roku zanotował spadek przychodów o ponad 1 mld zł w stosunku do 2012 r. co przełożyło się na stratę netto w wysokości 614 mln zł. – Spadek dochodów wynika ze znacznie niższych opłat i kar za środowisko płaconych przez przedsiębiorstwa, które w ubiegłym roku korzystając z tzw. ustawy deregulacyjnej zamiast płacić umarzały tzw. zielone certyfikaty. Przy jednoczesnej naszej dużej aktywności na polu wypłat strata jest więc uzasadniona – tłumaczy Gdański.

Tradycyjnie najwięcej zyskają samorządy i przedsiębiorcy – planowane zobowiązania NFOŚiGW tylko ze środków własnych w br. to ponad 3 mld zł . Również  osoby fizyczne będą mogły skorzystać z powiększającej się oferty NFOŚiGW. Nadal realizowane będą dopłaty do zakupu kolektorów słonecznych oraz dopłaty do budowy energooszczędnych domów i mieszkań. Uruchomiony zostanie nowy program finansowy „PROSUMENT”, dla zainteresowanych budową mikroinstalacji produkujących energię elektryczną i ciepło.

W tym roku średni czas od wpłynięcia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie ma wynieść 150 dni.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Czytaj więcej o inwestycjach proekologicznych i finansowaniu ich.

Czytaj więcej o odnawialnych źródłach energii w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE, Źródła finansowania dnia 21.03.2014 o godz. 10:37
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*