Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na ochronę środowiska – rekordowy wzrost

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku wypłacił rekordowe 5,571 mld zł na projekty proekologiczne.

 – To najwyższa pula wypłat w 25-letniej historii działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreśla jego prezes Małgorzata Skucha. Złożyły się na to wypłaty: dotacji ze środków własnych w kwocie 1,744 mld zł (to również najwyższa w historii NFOŚiGW roczna suma wypłat w ramach finansowania bezzwrotnego ze środków krajowych), 2,778 mld zł dotacji ze środków europejskich (głównie z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, co też stanowi rekord) oraz finansowanie pożyczkowe, które wyniosło 1,049 mld zł.

Mimo rekordowego 2013 roku, w 2014 roku planowany jest wzrost wypłat proekologicznych.

Wzrost dotacji na ochronę środowiska

Plany wypłat z NFOŚiGW na rok 2014 są ambitne.  Do beneficjentów ma popłynąć jeszcze więcej pieniędzy, bo ponad 6 mld zł ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Jak wylicza Jacek Gdański, wiceprezes NFOŚiGW wypłaty ze środków własnych mają przekroczyć 2 mld zł, wypłaty z programu „Infrastruktura i środowisko” 2,8 mld zł, a pula planowanych pożyczek to 1,1 mld zł. – Finansowanie zwrotne w formie pożyczek jest dla nas priorytetem, ale jest też trudniejsze od dotacji, dlatego w 2014 r. zakładamy niewielki wzrost kredytów o około 100 mln zł do ponad 1,1 mld zł – tłumaczy Gdański. Informuje jednocześnie, że mimo iż NFOŚiGW wypłaca w ostatnich latach coraz więcej pieniędzy to w ubiegłym roku zanotował spadek przychodów o ponad 1 mld zł w stosunku do 2012 r. co przełożyło się na stratę netto w wysokości 614 mln zł. – Spadek dochodów wynika ze znacznie niższych opłat i kar za środowisko płaconych przez przedsiębiorstwa, które w ubiegłym roku korzystając z tzw. ustawy deregulacyjnej zamiast płacić umarzały tzw. zielone certyfikaty. Przy jednoczesnej naszej dużej aktywności na polu wypłat strata jest więc uzasadniona – tłumaczy Gdański.

Tradycyjnie najwięcej zyskają samorządy i przedsiębiorcy – planowane zobowiązania NFOŚiGW tylko ze środków własnych w br. to ponad 3 mld zł . Również  osoby fizyczne będą mogły skorzystać z powiększającej się oferty NFOŚiGW. Nadal realizowane będą dopłaty do zakupu kolektorów słonecznych oraz dopłaty do budowy energooszczędnych domów i mieszkań. Uruchomiony zostanie nowy program finansowy „PROSUMENT”, dla zainteresowanych budową mikroinstalacji produkujących energię elektryczną i ciepło.

W tym roku średni czas od wpłynięcia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie ma wynieść 150 dni.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Czytaj więcej o inwestycjach proekologicznych i finansowaniu ich.

Czytaj więcej o odnawialnych źródłach energii w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,