Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – szkolenie woj. opolskie

Zainteresowani dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie opolskim, mają okazję uzyskać bezpłatne porady dotyczące możliwości pozyskania wsparcia. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu organizuje spotkanie informacyjne, na którym przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie realizowanych projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki, oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Szkolenie na temat dotacji na rozpoczęcie działalności w opolskim

W ramach szkolenia zostaną również przedstawione inne możliwości pozyskania środków unijnych, m.in.:

  • oferta instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim,
  • pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej,
  • szkolenia dofinansowane ze środków UE,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim.

Dla kogo spotkanie?

Dla osób pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do przynajmniej jednej z poniższych grup osób:

  • w wieku 18-30 lat,
  • powyżej 50 roku życia,
  • zamieszkujących tereny wiejskie,
  • niepełnosprawnych,
  • długotrwale bezrobotnych.

W celu wzięcia udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: GPI w Opolu pod numerem telefonu: 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.

Miejsce spotkania: Opole, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (sala nr 7), ul. Piastowska 14, 19 sierpnia 2014 r., godz. 10.00.

Źródło:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,