Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – szkolenie woj. opolskie

Zainteresowani dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie opolskim, mają okazję uzyskać bezpłatne porady dotyczące możliwości pozyskania wsparcia. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu organizuje spotkanie informacyjne, na którym przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie realizowanych projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki, oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Szkolenie na temat dotacji na rozpoczęcie działalności w opolskim

W ramach szkolenia zostaną również przedstawione inne możliwości pozyskania środków unijnych, m.in.:

  • oferta instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim,
  • pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej,
  • szkolenia dofinansowane ze środków UE,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim.

Dla kogo spotkanie?

Dla osób pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do przynajmniej jednej z poniższych grup osób:

  • w wieku 18-30 lat,
  • powyżej 50 roku życia,
  • zamieszkujących tereny wiejskie,
  • niepełnosprawnych,
  • długotrwale bezrobotnych.

W celu wzięcia udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: GPI w Opolu pod numerem telefonu: 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.

Miejsce spotkania: Opole, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (sala nr 7), ul. Piastowska 14, 19 sierpnia 2014 r., godz. 10.00.

Źródło:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 11.08.2014 o godz. 10:51
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*