Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje PARP 2015 – Pożyczki dla kobiet – Fundusz pożyczkowy dla kobiet – dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwsze informacje odnośnie konkursów, które będą przeprowadzane w I kwartale 2015 roku. Aktualnie są to trzy nabory – 1/ „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”, 2/ „Wsparcie w ramach dużego bonu” oraz 3/ „Wsparcie na uzyskanie grantów”. Nabory zostaną ogłoszone już w marcu, a łączna pula dofinansowań, wynosi 26,12 mln zł. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną ogłoszone również harmonogramy naborów w ramach operacyjnych programów krajowych, które będą odbywały się za pośrednictwem PARP`u – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Niniejszy artykuł opisuje szczegóły naboru „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Dla kogo dofinansowanie PARP – Pożyczki dla kobiet 2015?

Nabór przeznaczony jest dla kobiet zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

 • są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w Polsce,
 • zamierzają podjąć działalność gospodarczą w Polsce (za wyjątkiem spółek cywilnych).

Pożyczki będą udzielane tylko na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów (o najwyższej stopie bezrobocia),  w wybranych 8 województwach:

 • warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
 • kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
 • zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
 • świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
 • podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
 • dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
 • pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
 • mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, których celem jest:

 • uruchomienie działalności gospodarczej,
 • rozwój działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku.

Czytaj więcej o innych naborach oraz Harmonogram naborów 2015 rok PARP.

Jakie rodzaje wydatków kwalifikują się do dofinansowania?

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości,
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Jakiej wysokości dofinansowanie można pozyskać?

 • wartość pożyczki – do 95% wydatków kwalifikowalnych,
 • minimalna wartość pożyczki – 20 000 zł,
 • maksymalna wartość pożyczki – 40 000 zł.
 • pula konkursu, to 20 mln zł,
 • wnioski można składać do końca 2015 roku.

Warunki finansowe pożyczki dla kobiet – ile będzie Cię to kosztowało?

 • oprocentowanie pożyczki – 2% w stosunku rocznym,
 • okres karencji spłaty – 12 miesięcy, od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką.

Na jaki okres jest udzielana „pożyczka dla kobiet”?

 • okres spłaty – nie dłuższy niż 5 lat,
 • okres realizacji przedsięwzięcia – nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wciąż dostępne są pożyczki z funduszu Jeremie.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak pozyskać dofinansowanie w latach 2015-2020?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:

 

 • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
 • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Czytaj więcej o tym jak pozyskać fundusze unijne.

Jak przygotować się do naborów o dofinansowanie w latach 2015-2020 oraz ile trwa przygotowanie?

Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią. Procedury dotacyjne mają zwykle charakter konkursów, w których trzeba zdobyć odpowiednio dużo punktów. Wielu punktowanych obszarów/cech firm i projektów nie uda się ukształtować w trakcie pisania wniosków – procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę dobrze przygotowanych wnioskodawców.

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji, polecamy zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania – czytaj więcej o usłudze audytu. Eksperci z Resulto przeprowadzają audyt możliwości dotacyjnych i znacząco podnoszą możliwość pozyskania dotacji. Spółka działa na terenie całej Polski.

 

Źródło: www.parp.gov.pl

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 13.02.2015 o godz. 12:49
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

2 komentarze wpisu: Dotacje PARP 2015 – Pożyczki dla kobiet – Fundusz pożyczkowy dla kobiet – dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Skomentuj

*