Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje PARP 2015 – Pożyczki dla kobiet – Fundusz pożyczkowy dla kobiet – dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwsze informacje odnośnie konkursów, które będą przeprowadzane w I kwartale 2015 roku. Aktualnie są to trzy nabory – 1/ „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”, 2/ „Wsparcie w ramach dużego bonu” oraz 3/ „Wsparcie na uzyskanie grantów”. Nabory zostaną ogłoszone już w marcu, a łączna pula dofinansowań, wynosi 26,12 mln zł. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną ogłoszone również harmonogramy naborów w ramach operacyjnych programów krajowych, które będą odbywały się za pośrednictwem PARP`u – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Niniejszy artykuł opisuje szczegóły naboru „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Dla kogo dofinansowanie PARP – Pożyczki dla kobiet 2015?

Nabór przeznaczony jest dla kobiet zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

 • są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w Polsce,
 • zamierzają podjąć działalność gospodarczą w Polsce (za wyjątkiem spółek cywilnych).

Pożyczki będą udzielane tylko na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów (o najwyższej stopie bezrobocia),  w wybranych 8 województwach:

 • warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
 • kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
 • zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
 • świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
 • podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
 • dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
 • pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
 • mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, których celem jest:

 • uruchomienie działalności gospodarczej,
 • rozwój działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku.

Czytaj więcej o innych naborach oraz Harmonogram naborów 2015 rok PARP.

Jakie rodzaje wydatków kwalifikują się do dofinansowania?

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości,
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Jakiej wysokości dofinansowanie można pozyskać?

 • wartość pożyczki – do 95% wydatków kwalifikowalnych,
 • minimalna wartość pożyczki – 20 000 zł,
 • maksymalna wartość pożyczki – 40 000 zł.
 • pula konkursu, to 20 mln zł,
 • wnioski można składać do końca 2015 roku.

Warunki finansowe pożyczki dla kobiet – ile będzie Cię to kosztowało?

 • oprocentowanie pożyczki – 2% w stosunku rocznym,
 • okres karencji spłaty – 12 miesięcy, od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką.

Na jaki okres jest udzielana „pożyczka dla kobiet”?

 • okres spłaty – nie dłuższy niż 5 lat,
 • okres realizacji przedsięwzięcia – nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wciąż dostępne są pożyczki z funduszu Jeremie.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak pozyskać dofinansowanie w latach 2015-2020?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:

 

 • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
 • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Czytaj więcej o tym jak pozyskać fundusze unijne.

Jak przygotować się do naborów o dofinansowanie w latach 2015-2020 oraz ile trwa przygotowanie?

Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią. Procedury dotacyjne mają zwykle charakter konkursów, w których trzeba zdobyć odpowiednio dużo punktów. Wielu punktowanych obszarów/cech firm i projektów nie uda się ukształtować w trakcie pisania wniosków – procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę dobrze przygotowanych wnioskodawców.

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji, polecamy zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania – czytaj więcej o usłudze audytu. Eksperci z Resulto przeprowadzają audyt możliwości dotacyjnych i znacząco podnoszą możliwość pozyskania dotacji. Spółka działa na terenie całej Polski.

 

Źródło: www.parp.gov.pl

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,