Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje PARP 2015 – Wsparcie w ramach dużego bonu – dofinansowanie na opracowanie nowego wyrobu, produktu, technologii lub ulepszenie wyrobu oraz technologii

gearscape-1379263-m

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwsze informacje odnośnie konkursów, które będą przeprowadzane w I kwartale 2015 roku. Aktualnie są to trzy nabory – 1/ „Fundusz pożyczkowy dla kobiet”, 2/ „Wsparcie w ramach dużego bonu” oraz 3/ „Wsparcie na uzyskanie grantów”. Nabory zostaną ogłoszone już w marcu, a łączna pula dofinansowań, wynosi 26,12 mln zł. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną ogłoszone również harmonogramy naborów w ramach operacyjnych programów krajowych, które będą odbywały się za pośrednictwem PARP`u – Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Niniejszy artykuł opisuje szczegóły naboru „Wsparcie w ramach dużego bonu”.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

 

 

Dla kogo dofinansowanie PARP – Wsparcie w ramach dużego bonu?

Program przeznaczony jest dla:

 • mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Programu, może ubiegać się o nie po raz kolejny,
 • wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków.

 

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku.

Czytaj więcej o innych naborach – Harmonogram naborów 2015 PARP.

Jakie projekty oraz jakie rodzaje wydatków kwalifikują się do dofinansowania?

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na:

 • opracowaniu nowego wyrobu,
 • projektu wzorniczego,
 • nowej technologii produkcji, albo
 • na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1/ Opracowanie:

 • oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
 • planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
 • prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 • strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

2/ Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Jakiej wysokości dofinansowanie można pozyskać?

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 • Pula konkursu, to 4,12 mln zł.
 • Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2015 roku.

Kto może być wykonawcą usługi w ramach dofinansowania?

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, będąca podstawą weryfikacji spełniania nowych wymagań przez wskazaną we wniosku o udzielenie wsparcia jednostkę naukową, przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak pozyskać dofinansowanie w latach 2015-2020?

Sukces w ubieganiu się o dotacje bierze się z dwóch głównych elementów:

 • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawnią je do ubiegania się o dotację (innymi musi mieć prawo, aby wziąć udział w zawodach), jednak mieć prawo do wzięcia udziału w zawodach to jedno, a
 • uzyskać punktowane miejsce to drugie – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Czytaj więcej o tym jak pozyskać fundusze unijne.

Jak przygotować się do naborów o dofinansowanie w latach 2015-2020 oraz ile trwa przygotowanie?

Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią. Procedury dotacyjne mają zwykle charakter konkursów, w których trzeba zdobyć odpowiednio dużo punktów. Wielu punktowanych obszarów/cech firm i projektów nie uda się ukształtować w trakcie pisania wniosków – procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę dobrze przygotowanych wnioskodawców.

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji, polecamy zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania – czytaj więcej o usłudze audytu. Eksperci z Resulto przeprowadzają audyt możliwości dotacyjnych i znacząco podnoszą możliwość pozyskania dotacji. Spółka działa na terenie całej Polski.

 

Źródło: www.parp.gov.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 13.02.2015 o godz. 11:41
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

2 odpowiedzi do wpisu: Dotacje PARP 2015 – Wsparcie w ramach dużego bonu – dofinansowanie na opracowanie nowego wyrobu, produktu, technologii lub ulepszenie wyrobu oraz technologii

Skomentuj

*