Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2014-2020 – jakie nastąpiły zmiany w porównaniu z poprzednimi latami? Fundusze europejskie w latach 2014-2020.

Unijna perspektywa 2014-2020 trwa, a od poprzedniczki (2007-2013) różni się kilkoma, ważnymi szczegółami. W nowej perspektywie przedsiębiorcy mogą liczyć na około 20 mld euro. Jak zdobyć te pieniądze i o czym należy pamiętać? Co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi latami? Przedstawiamy 10 najważniejszych zmian, o których powinien wiedzieć każdy potencjalny Wnioskodawca.

Jakie zmiany w dotacjach unijnych i przyszłych naborach w latach 2014-2020?

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

1. Badania i rozwój

Nowe założenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jest jedno – do 2020 r. nakłady na B+R w Polsce mają zwiększyć się z dotychczasowych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Naukowcy i przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na proste dotacje, a uczelnie otrzymają dotacje na badania jedynie pod warunkiem, że będą one służyły przedsiębiorcom. Tym samym, obecnie kulejąca współpraca nauki i biznesu, ma się poprawić. Dodatkowo projekty inwestycyjne będą musiały cechować się znacznym stopniem innowacyjności – im bardziej innowacyjne i im większa chęć do współpracy z nauką, tym większa szansa na dofinansowanie dla potencjalnego Wnioskodawcy. Dofinansowanie innowacyjnych projektów będzie możliwe w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, jednak najważniejszy będzie PO Inteligentny Rozwój oraz osie regionalne dotyczące innowacji.

2. Specjalizacja

W nowej perspektywie preferowane będą projekty z „inteligentnych specjalizacji”. Dla Polski – do programów centralnych, wybrano kilkanaście krajowych specjalizacji. Dodatkowo poszczególne regiony wybierały swoje specjalizacje regionalne. Jeśli projekt wpisuje się w specjalizację, ma szansę na lepszą punktację przy ocenie wnioski. Przykładowo, Dolny Śląsk wybrał m. in. przemysł chemiczny, motoryzacyjny, wydobywczy, informatyczny oraz nauki medyczne, biologiczne, matematyczne i fizyczne, a Warmia i Mazury ekonomię wody, przemysł drzewny i meblarski oraz żywność wysokiej jakości.

3. Najefektywniejsze są regiony

Dotychczas, w unijnej perspektywie 2007-2013, dla regionów było przeznaczonych około 25% wszystkich środków unijnych Polski. Uznano, że taki podział jest mało efektywny i w perspektywie 2014-2020 przewiduje około 40% środków dla regionów. Większość środków unijnych dla firm będzie dzielona nie na poziomie kraju, tylko województw, gdyż to daje bardziej efektywne dopasowanie pomocy do potrzeb przedsiębiorców. W latach 2007-2013 województwa otrzymały 17,2 mld euro, natomiast w latach 2014-2020 planowanych jest 31,2 mld euro. Regiony mogą więc liczyć na prawie 2 razy więcej środków, niż w poprzedniej perspektywie.

4. Dodatkowy Fundusz dla regionów

W latach 2007-2013 regiony były wspierane tylko poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). W nowej perspektywie wsparcie popłynie również z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki temu rozwiązaniu pomoc finansowa ma być bardziej wszechstronna – twarde i miękkie projekty. Przykładowo ze środków EFS firma będzie mogła wyszkolić pracowników do realizacji inwestycji. Do tej pory, firmy miały możliwość otrzymania środków przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę. Granty z obu funduszy mają się uzupełniać.

5. Zmiany w sposobie oceniania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach „szybkiej ścieżki” prowadziło całość postępowania — od naboru, po ocenę, aż do publikacji listy beneficjentów – w około 60 dni. To dało do myślenia decydentom UE i postanowiono, że coraz więcej konkursów w nowej perspektywie będzie odbywać się na podobnych zasadach i w podobnym tempie. Jest szansa, że zamiast znanych przez wszystkich przedłużających się i skomplikowanych procedur oceny projektów, będzie prosto i szybko, a co najważniejsze efektywnie.

6. Rewolucja w kursach i szkoleniach

Decydenci unijni poszli po rozum do głowy i w nowej perspektywie potrzeba szkoleń będzie wychodziła od przedsiębiorcy, a instytucje szkoleniowe będą się do niej dostosowywać. W latach 2007-2013 było na odwrót. Stąd miewano duże problemy z frekwencją na szkoleniach, a dodatkowo częstym znudzeniem i desperacją osób uczestniczących w „wymuszonych” szkoleniach. W latach 2014-2020 będzie inaczej – każdy przedsiębiorca dostanie dotację w formie „bonu”, za który będzie mógł wybrać placówkę, w której chce podnosić kompetencje swoje i swoich pracowników. Dodatkowo kursy i oferty usług będą musiały znaleźć się w Rejestrze Usług Rozwojowych (RURA).

 

7. Mniejsze dofinansowanie

Od 1 lipca dofinansowanie na poziomie 50-70% utrzyma się tylko w czterech wschodnich regionach. W pozostałych najniższe wsparcie będzie wynosiło 25% lub 35%. Jedynie Mazowsze, jak wcześniej, zostanie podzielone na podregiony ze wskaźnikiem od 15%, do 35%. Dodatkowo  od początku 2018 r. dofinansowanie dla dużych firm w stolicy skurczy się do zaledwie 10%. Dofinansowania będą udzielana na podstawie mapy pomocy regionalnej.

8. Komisja Europejska stawia na wsparcie zwrotne

W nowej perspektywie Udział finansowania zwrotnego – pożyczek i kredytów w całości wsparcia z UE wzrośnie z 1,5%, do nawet 15%. Dzięki temu wsparcie ma być bardziej sprawiedliwe, niewypaczające rynku i będzie mógł je dostać każdy.

9. Więcej dla miast

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), to zestawy projektów, których celem będzie rozwiązanie specyficznego dla danego obszaru problemu społeczno-gospodarczego. Dotowane będą największe ośrodki miejskie, czyli miasta wojewódzkie i powiązane z nimi gminy. Dla stolic województw tworzących ZIT-y zarezerwowanych zostało 4,5% środków regionalnych. Należy również pamiętać, że w związku z tym, strategii miast będzie dotyczyło znacznie więcej konkursów niż do tej pory.

10. Oddzielna pula dla sektora MSP

W nowym programie Horyzont 2020 powołany został specjalny Instrument MSP (SME), adresowany tylko do sektora MSP, z pulą 3 mld euro. Dodatkowo, inaczej niż wcześniej, przedsiębiorcy mogą starać się o granty sami, bez konieczności tworzenia międzynarodowych konsorcjów z partnerami z co najmniej dwóch innych państw. Łącznie w ramach wszystkich konkursów z programu Horyzont 2020, do MSP może trafić nawet 9 mld euro.

 

Czytaj więcej o tym jak nie przegapić szansy na dotacje unijne.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków o dofinansowanie unijne i aktualnych naborach.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 30.05.2014 o godz. 14:23
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

7 komentarzy wpisu: Dotacje unijne 2014-2020 – jakie nastąpiły zmiany w porównaniu z poprzednimi latami? Fundusze europejskie w latach 2014-2020.

Skomentuj

*