Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2015 – kiedy szansa na dofinansowanie? Informacje o terminach i szczegółach programów operacyjnych

Dotacje unijne z programów operacyjnych w 2015 roku rozpoczęły się i trwają pierwsze nabory.

Dodatkowo z naborami wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej wystartowały już Urzędy Pracy.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Dotacje 2015 – 2020 – ile środków europejskich dla firm i przedsiębiorstw?

Cała pula środków unijnych w latach 2015-2020 wyniesie 82,5 mld EUR. Przedsiębiorcy będą jedną z grup, która będzie najwięcej korzystać w nowej perspektywie unijnej. Mogą oni liczyć na około 20 mld EUR. Środki dla przedsiębiorców będą pochodzić z regionalnych programów operacyjnych (łączna pula, to około 31 mld EUR) oraz z krajowych programów operacyjnych (łączna pula około 46 mld EUR) – m. in. Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa i Infrastruktura i Środowisko.

Jakie środki z funduszy europejskich w latach 2015-2020 dla Polski (wybrane obszary)?

 

 • przedsiębiorczość — 20 mld EUR,
 • budowa i modernizacja dróg — 15 mld EUR,
 • kolej — 10 mld EUR,
 • transport publiczny — 4,4 mld EUR,
 • aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych (15-29 lat) — 1,8 mld EUR,
 • szkolnictwo wyższe — 1,2 mld EUR,
 • dostęp do szerokopasmowego internetu — 1 mld EUR,
 • cyfryzacja administracji, usługi publiczne dostępne przez internet — 1 mld EUR,
 • bezpieczeństwo energetyczne — 1 mld EUR.

 

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Jakie środki z funduszy europejskich w latach 2015-2020 dla Polski (w podziale na krajowe programy operacyjne)?

 

 • Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro,
 • Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro,
 • Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro,
 • Program Polska Wschodnia 2 mld euro,
 • Program Pomoc Techniczna 700,12 mln euro,

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Odbiorcami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, administracja, org. pozarządowe, inst. kultury, jednostki naukowe i samorządy. Dofinansowywane będą m. in. projekty związane z systemami informatycznymi, które dostarczą usługi dla firm i prywatnych odbiorców (działanie 2.1 – 700 mln EUR).  Konkursy rozpoczną się prawdopodobnie w II kwartale 2015 roku. Program  Polska Cyfrowa ma sprawić, że do 2020 roku każdy Polak będzie mieć dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e-usług.

 

Harmonogram Polska Cyfrowa.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Z krajowych programów operacyjnych, najwięcej środków dla przedsiębiorców, będzie w ramach programu Inteligentny Rozwój. Największe szanse na dofinansowanie w ramach Inteligentnego Rozwoju, mają projekty z obszaru B+R, projekty prowadzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców, projekty, których efektem będzie skuteczna komercjalizacja wiedzy – od nauki do biznesu.

Otrzymanie środków na projekty proste, realizowane bez współpracy z „nauką” (uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, np. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, a także jednostki naukowe prowadzące prace B+R na zlecenie firm), będzie utrudnione. Polska, jako gospodarka, jest mało innowacyjna, w porównaniu z pozostałymi krajami europejskimi. Z tego względu do 2020 roku, zakłada się wzrost wydatków publicznych na B+R, z 0,9% PKB, do 1,7% PKB (do obliczeń – PKB Polski w 2013 roku, to około 610 mld EUR). Mając na uwadze powyższe, nie może dziwić tak duży nacisk na innowacyjność i programy wspierające innowacyjność – dodatkowo należy pamiętać o inteligentnych specjalizacjach.

 

Harmonogram Inteligentny Rozwój.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie unijne, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, to największy z krajowych programów operacyjnych (27,4 mld EUR) – m. in. infrastruktura transportowa (drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski), ochrona środowiska, energetyka i gospodarka niskoemisyjna. Najwięcej środków będzie dostępnych na infrastrukturę transportową oraz ochronę środowiska (m. in. redukcja emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby). Program ten jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów publicznych (w tym samorządy) oraz przedsiębiorców. Program POIŚ ma sprawić, że Polska zwiększy udział energii odnawialnej do 15% oraz zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 20% (w porównaniu z 1990 rokiem).

 

Harmonogram Infrastruktura i Środowisko.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia, obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie i ma służyć poprawie sytuacji w tych województwach – z powodu słabszego rozwoju w porównaniu z innymi województwami. Środki będą przeznaczone przede wszystkim na wsparcie przedsiębiorczości – podniesienie konkurencyjności i innowacyjności (m. in. 200 mln EUR na zakładanie innowacyjnych start-upów, a 115 mln EUR na rozwój MSP na zagranicznych rynkach,  100 mln EUR na nowe innowacyjne produkty i usługi.

 

Harmonogram Polska Wschodnia.

Kredyt technologiczny

Przedsiębiorcy mogą również liczyć na środki w ramach, znanego im już z poprzednich lat, kredytu technologicznego. Kredyt ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów. Zaletą tego źródła finansowania, jest bezzwrotny charakter otrzymanej premii (do 6 mln zł). Kredyt ten poprawi dostęp przedsiębiorstw do komercyjnych źródeł finansowania, na które przedsiębiorcy nie mogliby sobie pozwolić, bez wsparcia kredytu technologicznego.

 

Warto również pamiętać, że wciąż dostępne są preferencyjne pożyczki w ramach funduszu JEREMIE – prawdopodobnie od lutego będą nowe środki, m. in. na Dolnym Śląsku.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 9.01.2015 o godz. 11:35
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

6 odpowiedzi do wpisu: Dotacje unijne 2015 – kiedy szansa na dofinansowanie? Informacje o terminach i szczegółach programów operacyjnych

Skomentuj

*