Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2015 małopolskie – Działanie 2.1 Schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – średnie przedsiębiorstwa

Posiadasz status średniego przedsiębiorstwa? Masz pomysł na inwestycję? Nabór w ramach Działania 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” – przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw, jest prawdopodobnie ostatnim naborem z puli środków RPO 2007-2013. Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Pula środków konkursu, to 8,6 mln zł. Nabór rozpocznie się od 16 marca 2015 r. i potrwa do 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – Działanie 2.1 Schemat A 2015

Na co może zostać przeznaczone dofinansowanie?

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Koszty kwalifikowalne

Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Na co nie może zostać przeznaczone dofinansowanie?

Za koszty niekwalifikowalne uważa się m.in.:

 • koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności,
 • koszty niespełniające warunków kwalifikowalności,
 • koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,
 • koszty na wartości niematerialne i prawne,
 • koszty szkoleń.

Dla kogo dotacje?

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla średnich przedsiębiorstw.

Jak aplikować / zgłaszać się do naboru 2.1?

 • Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl
 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • pula konkursu wynosi 8 580 020,87 zł,
 • maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 30%,
 • dofinansowanie może zostać podniesione o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego).
 • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Kryteria oceny

Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Poniżej kryteria merytoryczne – punktowane.

nabor 2.1 malopolskie kryteria merytoryczne

Terminy

 • nabór rozpocznie się 16.03.2015 roku,
 • nabór zakończy się 15.04.2015 roku.

Źródło i więcej informacji:www.mcp.malopolska.p

 

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 6.03.2015 o godz. 11:40
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*