Dotacje unijne 2018 - 1.5 B vs 1.5 A | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne 2018 – Nowość na Dolnym Śląsku – Schemat 1.5 B (wdrożenie wyników B+R) – różnice i podobieństwa ze schematem 1.5 A (innowacje produktowe i procesowe)

jigsaw-1173118

W latach 2014-2016 bardzo dużą popularnością na Dolnym Śląsku cieszyły się nabory dotacyjne w ramach konkursu 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”. Przedsiębiorcy mogli finansować m.in. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz (w ograniczonym zakresie) nieruchomości w celu osiągnięcia zakładanych celów projektu. W 2018 roku zamiast do 1.5 A, przedsiębiorcy będą mogli aplikować do schematu 1.5 B. Z pozoru są to podobne konkursy. Jednak diabeł tkwi, jak zwykle, w szczegółach.

 

Znajdź odpowiednie dofinansowanie dla siebie.

btn_wyslij_zapytanie

 

 

 • Ogłoszenie naboru: 28 listopad 2018
 • Termin składania wniosków: od 28 grudnia 2018
 • Pula: 55 161 600,00 zł.

 

Różnica między schematem 1.5 A, a planowanym na 2018 rok schematem 1.5 B

 

 • Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”.
 • Schemat 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)”.

 

Zarówno schemat 1.5 A, jak i 1.5 B mają na celu wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych. Główna różnica polega jednak na tym, że w schemacie 1.5 B nowe procesy, technologie, czy produkty / usługi muszą wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo – rozwojowych B+R (projekt ma być kontynuacją poprzednich działań podjętych przez Wnioskodawcę).

 

Nabór 1.5 B dotyczy komercjalizacji wcześniejszych prac badawczo – rozwojowych. Na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych można było oraz wciąż można pozyskać dofinansowanie, m.in.:

 

 • konkurs 1.2.1 A w ramach RPO Dolnego Śląska „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”
 • poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. „szybka ścieżka” w ramach PO Innowacyjny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR
  • w latach poprzednich szybka ścieżka odbywała się po kilka razy rocznie, nabór w 2017 wciąż trwa, w 2018 również jest planowany.

 

Powyższe nabory dot. prac badawczo – rozwojowych (B+R) wydają się trudne (i takie są), jednak nasi Klienci (z naszą pomocą) z powodzeniem aplikowali i pozyskali wielomilionowe dofinansowania na swoje projekty,  m.in.:

 

 • branża wysoko przetworzonej żywności, projekt realizowany w kooperacji z jednym z wrocławskich uniwersytetów, wartość projektu 3,5 mln zł
 • branża materiałów budowlanych, dotacja dla wiodącego producenta z branży materiałów budowlanych, wartość projektu 10 mln zł.

 

Aby projekt odniósł sukces w trudnych naborach dot. prac B+R należy się odpowiednio przygotować. Nie inaczej jest z naborem 1.5 B – przygotowanie projektu i podmiotu do aplikowania jest bardzo ważne. Bez wykazania kontynuacji, przeprowadzonych prac B+R i ich wdrażania, pozyskanie dofinansowania może okazać się niemożliwe (zbyt mała liczba punktów przy ocenie merytorycznej).

 

Dodatkowo naborów dot. przeprowadzanie prac badawczo – rozwojowych było sporo w latach 2014 – 2017, z tego względu konkurencja może być duża. Projekty B+R trwały średnio 12-24 miesięcy, więc wiele z nich zostało już zakończonych. Jeśli zakończono je z sukcesem (uzyskano zakładane wyniki prac B+R), są one teraz gotowe do komercjalizacji.

 

Czasu jest jeszcze sporo – ponad rok, jednak przygotowania do aplikowania do konkursu 1.5 B należy rozpocząć jak najszybciej.

 

Skontaktuj się z Resulto i przygotuj do naboru 1.5 Bbtn_wyslij_zapytanie

 

 

Typy projektów w konkursie 1.5 B

 

Dotacje można otrzymać podobnie jak w schemacie 1.5 A na innowacje produktowe lub procesowe:

 

 • nowe lub ulepszone produkty / usługi
 • zmiany procesu produkcyjnego / sposobu świadczenia usług.

 

Czytaj więcej o naborze 1.5 B – dla kogo, jakie warunki należy spełnić, jakie koszty się kwalifikują, procedura oceny, kryteria wyboru projektów, punktacja itp.

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 7.12.2017 o godz. 12:18
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*