Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2018 – Nowość na Dolnym Śląsku – Schemat 1.5 B (wdrożenie wyników B+R) – różnice i podobieństwa ze schematem 1.5 A (innowacje produktowe i procesowe)

W latach 2014-2016 bardzo dużą popularnością na Dolnym Śląsku cieszyły się nabory dotacyjne w ramach konkursu 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”. Przedsiębiorcy mogli finansować m.in. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz (w ograniczonym zakresie) nieruchomości w celu osiągnięcia zakładanych celów projektu. W 2018 roku zamiast do 1.5 A, przedsiębiorcy będą mogli aplikować do schematu 1.5 B. Z pozoru są to podobne konkursy. Jednak diabeł tkwi, jak zwykle, w szczegółach.

 

Znajdź odpowiednie dofinansowanie dla siebie.

btn_wyslij_zapytanie

 

 

 • Ogłoszenie naboru: 28 listopad 2018
 • Termin składania wniosków: od 28 grudnia 2018
 • Pula: 55 161 600,00 zł.

 

Różnica między schematem 1.5 A, a planowanym na 2018 rok schematem 1.5 B

 • Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP”.
 • Schemat 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)”.

 

Zarówno schemat 1.5 A, jak i 1.5 B mają na celu wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych. Główna różnica polega jednak na tym, że w schemacie 1.5 B nowe procesy, technologie, czy produkty / usługi muszą wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo – rozwojowych B+R (projekt ma być kontynuacją poprzednich działań podjętych przez Wnioskodawcę).

 

Nabór 1.5 B dotyczy komercjalizacji wcześniejszych prac badawczo – rozwojowych. Na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych można było oraz wciąż można pozyskać dofinansowanie, m.in.:

 

 • konkurs 1.2.1 A w ramach RPO Dolnego Śląska „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”
 • poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. „szybka ścieżka” w ramach PO Innowacyjny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR
  • w latach poprzednich szybka ścieżka odbywała się po kilka razy rocznie, nabór w 2017 wciąż trwa, w 2018 również jest planowany.

 

Powyższe nabory dot. prac badawczo – rozwojowych (B+R) wydają się trudne (i takie są), jednak nasi Klienci (z naszą pomocą) z powodzeniem aplikowali i pozyskali wielomilionowe dofinansowania na swoje projekty,  m.in.:

 

 • branża wysoko przetworzonej żywności, projekt realizowany w kooperacji z jednym z wrocławskich uniwersytetów, wartość projektu 3,5 mln zł
 • branża materiałów budowlanych, dotacja dla wiodącego producenta z branży materiałów budowlanych, wartość projektu 10 mln zł.

 

Aby projekt odniósł sukces w trudnych naborach dot. prac B+R należy się odpowiednio przygotować. Nie inaczej jest z naborem 1.5 B – przygotowanie projektu i podmiotu do aplikowania jest bardzo ważne. Bez wykazania kontynuacji, przeprowadzonych prac B+R i ich wdrażania, pozyskanie dofinansowania może okazać się niemożliwe (zbyt mała liczba punktów przy ocenie merytorycznej).

 

Dodatkowo naborów dot. przeprowadzanie prac badawczo – rozwojowych było sporo w latach 2014 – 2017, z tego względu konkurencja może być duża. Projekty B+R trwały średnio 12-24 miesięcy, więc wiele z nich zostało już zakończonych. Jeśli zakończono je z sukcesem (uzyskano zakładane wyniki prac B+R), są one teraz gotowe do komercjalizacji.

 

Czasu jest jeszcze sporo – ponad rok, jednak przygotowania do aplikowania do konkursu 1.5 B należy rozpocząć jak najszybciej.

 

Skontaktuj się z Resulto i przygotuj do naboru 1.5 Bbtn_wyslij_zapytanie

 

 

Typy projektów w konkursie 1.5 B

 

Dotacje można otrzymać podobnie jak w schemacie 1.5 A na innowacje produktowe lub procesowe:

 

 • nowe lub ulepszone produkty / usługi
 • zmiany procesu produkcyjnego / sposobu świadczenia usług.

 

Czytaj więcej o naborze 1.5 B – dla kogo, jakie warunki należy spełnić, jakie koszty się kwalifikują, procedura oceny, kryteria wyboru projektów, punktacja itp.

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,