Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – dodatkowe punkty za strategie innowacji – Opracuj strategię innowacji, aby Twój wniosek dotacyjny był wyżej oceniony

Czy strategia innowacji zwiększy szansę na pozyskanie dofinansowania w latach 2015-2020? W perspektywie 2007-2013, dodatkowe punkty można było otrzymać m.in. za posiadanie opinii o innowacyjności. Mimo, że opinie był wydawane wręcz hurtowo, Polska wciąż zajmuje jedną z ostatnich pozycji w rankingu innowacyjności państw UE. Z tego względu na kolejne lata zwiększą się wydatki publiczne na badania i rozwój z obecnych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Czy to pomoże? Przekonamy się za kilka lat. Jednak w nowych naborach w latach 2014-2020, ważnym argumentem, przybliżającym do pozyskania dofinansowania, mogą być strategie innowacji – dodatkowe punkty będą przyznawane za posiadanie strategii innowacji – zarządzania innowacjami.

Definicja strategia innowacji.

Jak zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania?

Strategię wdrożenia innowacji w praktyce gospodarczej należy rozpatrywać jako element szerszego opracowania, którym najczęściej jest strategia rozwoju biznesu. W kontekście opracowywania wniosku dotacyjnego, strategia innowacji stanowi ważny element oceny, szczególnie jeśli porusza istotny temat w aktualnej perspektywie rozwoju.

Nowa perspektywa dotacyjna 2015-2020, ukierunkowana jest na podnoszenie innowacyjności  krajowych MŚP – warto więc zwrócić uwagę na innowacyjne aspekty przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Przykładowy zakres opracowania dotyczącego strategii wdrażania innowacji

  1. Uzasadnienie – należy zawrzeć tu ogólne uzasadnienie dla wdrażania innowacyjnego rozwiązania oraz opis problemu jaki ma zaspokoić innowacja, przyczyny występowania tych problemów skalę ich występowania i konsekwencje ich istnienia.
  2. Cel wprowadzenia innowacji – powinien być zgodny z wymaganiami naborów dotacyjnych, należy dokładnie opisać: docelowy stan po wprowadzeniu innowacji oraz sposób weryfikacji efektów innowacji,
  3. Opis innowacji, w tym produktu finalnego – tutaj powinien pojawić się szczegółowy opis innowacji, który odpowie na następujące pytania: na czym bazuje innowacja, komu ma służyć, jakie warunki należy spełnić aby innowacja w pełni zafunkcjonowała, jakie element jej wprowadzenie obejmie i jakie przyniesie efekty,
  4. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego – należy wskazać w jaki sposób opracowana innowacja będzie testowana, wskazać grupy użytkowników i odbiorców którzy wezmą udział w testowaniu, opis przebiegu testowania wraz z materiałami wykorzystanymi oraz przewidywany sposób monitorowania testów,
  5. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa – trzeba przedstawić efekty zastosowania innowacji jakie mogą zostać uznane za wystarczające uzasadnienie dla jej stosowania na szerszą skalę, należy również zdefiniować: sposób realizacji oceny wyników testowania oraz jak zostanie przeprowadzona niezależna ocena produktu finalnego,
  6. Strategia upowszechniania innowacji – należy przedstawić: plan upowszechnienia innowacji, grupy docelowe działań upowszechniających oraz charakterystykę tych działań,
  7. Strategia włączania do głównego nurtu gospodarczego – należy przedstawić do jakich grup skierowane będą działania włączające, jaki jest cel tych działań oraz plan i charakterystyka wraz ze wskazaniem w jakiej fazie wdrażania projektu działania te będą realizowane,
  8. Kamienie milowe – należy wskazać kluczowe kroki i etapu realizacji projektu jak np. rozpoczęcie czy zakończenie testowania,
  9. Analiza ryzyka – analiza ryzyka powinna pomóc w ocenie zagrożeń, które mogą się pojawić na etapie testowania i upowszechniania innowacji. Sekcja powinna się składać z: rozpoznania potencjalnych zagrożeń, oszacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia, oszacowania wpływu tego ryzyka na realizacją projektu oraz zidentyfikowania najważniejszych zagrożeń wraz ze sposobem ich ograniczenia.

Źródło: pokl.wup.torun.pl/pokl/images/stories/!konkursy/dokumentacja/innowacyjne/zalaczniki_2/9.17_minimalny_wzor_strategii_wdrazania_projektu_innowacyjnego_testujacego_wraz_z_instrukcja.pdf

Czytaj więcej o innowacyjności polskiej gospodarki.

Proces tworzenia strategii innowacji

Proces opracowania strategii wdrażania innowacji jest czasochłonny i dość skomplikowany, dla osób nie zajmującej się tym tematem regularnie.

Warto skontaktować się ze specjalistą, który pomoże w określeniu najważniejszych elementów (również tych na które najbardziej zwracana jest uwaga przy weryfikacji wniosku dotacyjnego). Zapraszamy do kontaktu.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze względu na relatywnie małą liczbę zainteresowanych wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Czytaj więcej o środkach unijnych dla Dolnego Śląska w latach 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 19.03.2015 o godz. 13:46
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje unijne – dodatkowe punkty za strategie innowacji – Opracuj strategię innowacji, aby Twój wniosek dotacyjny był wyżej oceniony

Skomentuj

*