Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 lipiec – przebieg rejestracji

Dzięki wolnym środkom został ogłoszony nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania RPO DS 1.1.A2. Alokacja środków wynosi równowartość 7 058 823,53 EUR. Nabór wniosków trwał do 16.09.2014r. Był to ostatni konkurs dla sektora MSP w kończącej się unijnej perspektywie 2007-2013. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się maksymalnie o 800 tys. zł wsparcia.  Zarejestrowano 213 wniosków, jednak w wersji papierowej złożono 211 wniosków.

Wsparcie zostanie udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013.

Przebieg rejestracji wniosków na inwestycje MSP

Konkurs RPO 1.1.A2 cieszył się porównywalnym, jak poprzednie edycje, zainteresowaniem. Została złożona rekordowa liczba wniosków – 211. Pula dostępnych środków nie została jednak przekroczona w takim wymiarze jak w lutym 2014, kiedy złożono wnioski o wartości 2,5-krotnie większej od dostępnej puli. Tym razem całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania 2,2-krotnie przekroczyła dostępną pulę środków – złożono wnioski na około 64,1 mln zł.

Poprzednia (lutowa) edycja była dość kontrowersyjna pod względem sposobu naboru wniosków – nabór trwał krócej niż jedną minutę i zakończył się po osiągnięciu 250% alokacji. Wielu przedsiębiorców nie zdążyło złożyć wniosku. Resulto w tej i poprzedniej edycji zdążyło złożyć Wnioski dla swoich Klientów. Tym razem organizatorzy przyjmowali wnioski od 08:00, do 15:00 i nie ustawili limitu przekroczenia alokacji. Pozwoliło to zgłosić się wszystkim, którzy byli zainteresowani konkursem. Pomimo elastycznego sposobu naboru, przekroczono dostępną pulę w mniejszym stopniu, niż w poprzedniej edycji. Zwiększa to szansę Wnioskodawców.

Średnia wnioskowana kwota dotacji, we wrześniu, wyniosła 300 tys. zł. To duży spadek w porównaniu z lutym, gdzie średnia wnioskowana kwota wynosiła 1,1 mln zł. Z tego względu więcej projektów zostanie dofinansowanych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Czytaj więcej o konkursie RPO 1.1.A2.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 17.09.2014 o godz. 14:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 lipiec – przebieg rejestracji

  1. resultopress pisze:

    Rywalizacja o dotacje trwa w najlepsze. Przedsiębiorcom którzy nie ubiegają się o dotacje przyjdzie rywalizować na rynku z tymi którzy je otrzymają i będą mogli oferować tańsze usługi. Warto mieć powyższe na uwadze podejmując decyzje o rezygnacji z starań o dotacje.

Skomentuj

*