Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – dotacje 2016 – aktualne nabory i pomoc jak napisać wniosek o dofinansowanie

dotacje dla firm - start

Nie przegap szansy na dotacje unijne. Nie wiesz jakie nabory dotacyjne są aktualnie dostępne? Jak pozyskać fundusze unijne w 2016 roku? Wszystkie informacje na temat dotacji unijnych, dotacji unijnych 2016, dotacji dla firm, dotacji na innowacje oraz dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w jednym miejscu, prosto i przejrzyście. Jak skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie i pozyskać dotacje?

.
Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy w 2017 roku (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 .

Aktualne nabory – dotacje unijne i dofinansowania 2016

Wszystkie województwa, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz wszystkie centralne programy, w ramach Krajowych Programów Operacyjnych prowadzą wiele naborów dotacyjnych. W zależności od potrzeb i posiadanej formy prawnej, niektóre firmy mogą już teraz ubiegać się o dofinansowanie. Podobnie z osobami fizycznymi, które planują ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej (nabór ciągły – trwa od początku roku). Poniżej przedstawiamy poglądową tabelkę z zaznaczonymi terminami trwania naborów.

 

AN2016_Resulto

 

Aby odszukać adekwatnego naboru, należy zapoznać się z odpowiednim harmonogramem – w zależności od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia. przykładowo – chcąc uruchomić produkcję nowego produktu na Śląsku – należy sprawdzić harmonogram RPO województwa śląskiego oraz harmonogram PO Inteligentny Rozwój (najważniejszy program centralny dla przedsiębiorców).

 

Dla firm najważniejsze są harmonogramy regionalne (wojewódzkie), PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska Wschodnia i w tych trzech harmonogramach należy szukać adekwatnych naborów:

 .

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2016

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2016

 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 .

Opracowujemy skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne oraz biznes plany

Dodatkowo oferujemy nową usługę audytu możliwości dotacyjnych – sprawdzenie sytuacji przedsiębiorcy w odniesieniu do przyszłych naborów oraz przygotowanie Klienta do ubiegania się o dotacje unijne w 2016 roku i uzyskania dodatkowych punktów, a tym samym zwiększenia szans na pozyskanie funduszy unijnych.


Zapraszamy również do subskrybowania naszego newslettera

Podział środków w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 – ile dla przedsiębiorstw?

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak przygotować się do pozyskania dofinansowania?

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,