Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – jak nie przegapić okazji na dotacje unijne i pozyskać dofinansowanie?

Jak nie przegapić okazji na pozyskanie dotacji? Jak otrzymać dofinansowanie? – audyt możliwości dotacyjnych.

Wielkimi krokami zbliżają się nowe możliwości pozyskania dotacji dla MŚP, z nowej perspektywy programowania 2014-2020 (dotacje unijne możliwe od 2015 roku). Ze statystyk wiadomo, że w poprzedniej perspektywie 2007-2013 złożono prawie 300 tys. wniosków na łączną sumę dofinansowania 608,5 mld zł, a z pomocy unijnej skorzystał 14 872 mikroprzedsiębiorstw, 7587 małych firm, 3750 średnich firm, 1421 dużych firm. Wynika z tego, że tylko 1-2% MSP pozyskało dotacje w latach 2007-2013. Polska niewątpliwie wykonała kilka długich i szybkich kroków do przodu, dzięki unijnemu finansowaniu. Jakie szanse na dotacje unijne czekają w 2015 roku na polskich przedsiębiorców, a jakie w kolejnych latach?

Jak skorzystać z dotacji unijnych? Komu pomogło dofinansowanie?

Mimo iż ocena sposobu dofinansowania biznesu nie jest jednoznacznie pozytywna (znaczną część środków unijnych można było lepiej wykorzystać), to dla MŚP najważniejszy jest jednak, że:

 • A) wiele firm powstało, przetrwało i rozwinęło się dzięki unijnym dotacjom,
 • B) firmy, które dotacji nie pozyskały, zmuszone były konkurować z tymi, które wsparte zostały dotacjami.

Pytanie brzmi, w której grupie znajdzie się Twój biznes po zakończeniu nowej perspektywy finansowej w roku 2020? W grupie A, czy w grupie B? Przedsiębiorcy, wybierający odpowiedź A powinni już teraz rozpocząć proces przygotowań do pozyskania preferencyjnych środków finansowych, gdyż niejednokrotnie procedury przygotowawcze są bardziej czasochłonne, niż czas, jaki jest do dyspozycji pomiędzy ogłoszeniem konkretnego naboru projektów, a datą jego zamknięcia.  Należy wiec działać z wyprzedzeniem.

Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji (dofinansowania)?

Przygotować do pozyskania dotacji musi się samo przedsiębiorstwo, ale też jego Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Współwłaściciele. Przygotowanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Współwłaścicieli dotyczyć będzie głównie eliminacji zbędnych powiązań biznesowych wpływających na ocenę spełnienia kryteriów MŚP.

Przygotowanie samego przedsiębiorstwa to temat obszerniejszy i obejmuje m.in.:

 1. spełnienie kryteriów formalnych związanych z formą prawną,
 2. spełnienie kryteriów związanych ze stanem zobowiązań wobec sektora publicznego,
 3. pozyskanie certyfikatów dot. zarządzania jakością,
 4. zapewnienie zdolności do finansowania wkładu własnego związanego z realizacją dotowanego projektu,
 5. prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej lub współpracy z jednostkami badawczymi (przy innowacyjnych projektach) oraz wiele innych elementów.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Jak przygotować projekt oraz wniosek dotacyjny – jak otrzymać dotację (dofinansowanie)?

Oprócz przygotowania przedsiębiorstwa, jego Władz i Wspólników, zasadnicze jest przygotowanie samego projektu dotacyjnego, czy projektów będących podstawą do pozyskania dofinansowania. Przygotowanie Projektu obejmuje na początek identyfikację perspektywicznych kierunków rozwoju firmy, możliwości restrukturyzacji, czy też możliwości doskonalenia procesów produkcyjnych. W kolejnych krokach identyfikuje się możliwe do implementacji najnowsze rozwiązania techniczne i wybiera optymalne rozwiązanie dopasowanego do celów i możliwości przedsiębiorstwa.

Po sprecyzowaniu projektu, który byłby podstawą do opracowania wniosku dotacyjnego (aplikacyjnego), należy zapewnić mu zdolność aplikacyjną, tj. m.in.:

 1. pozyskanie odpowiednich pozwoleń i zgód (kluczowe w projektach budowlanych i infrastrukturalnych),
 2. pozyskanie patentów lub innych praw do wykorzystania nowych technologii,
 3. opracowanie projektów budowlanych, czy technicznych,
 4. zapewnienie stosownej kadry zdolnej realizować projekt,
 5. pozyskanie opinii i argumentacji o/dot. innowacyjności projektu,
 6. uporządkowanie sprawozdawczości finansowej i danych analitycznych dot. wyników dotychczasowej działalności,
 7. prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej lub współpracy z jednostkami badawczymi (przy innowacyjnych projektach),
 8. wybór odpowiedniej lokalizacji inwestycji oraz szereg innych.

Wybór projektów biznesowych do przyznania dotacji niemal zawsze odbywa się w trybie konkursowym, a dotacje przyznawane są najwyżej punktowanym projektom. Przykładowy sposób punktacji wniosków. O maksymalną punktacje, należy więc walczyć: a) poprzez powyższe zasygnalizowane przygotowania, b) poprzez dobrze opracowany wniosek dotacyjny. Miały miejsce konkursy dotacyjne, gdzie konkurencja była niewielka i niemal wszystkie aplikujące (dobrze przygotowane) podmioty uzyskiwały dotację (np. 1.1.A2 w ramach RPO WD), jak i konkursy, w których rywalizacja była mordercza i dotacje pozyskiwało zaledwie kilka procent najlepszych projektów – np. konkurs dla sektora ochrony zdrowia w ramach funduszy norweskich.

Podsumowanie – jak przygotować się do naborów dotacyjnych i pozyskać dofinansowanie?

Im wyższy poziom oczekiwanego wsparcia dotacyjnego, tym bardziej kompleksowe muszą być uprzednio poczynione przygotowania. Przygotowanie przedsiębiorstwa, to praca jak każda inna, a jej jakość jest tym wyższa, im zaangażowane osoby są wyżej kwalifikowane i lepiej zmotywowane do działania. Przedsiębiorcy w takich zadaniach często korzystają z zewnętrznych specjalistów. Resulto oferuje usługę Audyt możliwości dotacyjnych i wsparcia przedsiębiorców w przygotowaniach do pozyskania dotacji z nowej perspektywy finansowej.

 

Poznaj Zespół Resulto

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,