Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – jak pozyskać fundusze unijne – jak otrzymać dofinansowanie

Programy operacyjny, nabory i konkursy w ramach tych programów, różnią się między sobą. Dlatego łatwo jest się zagubić w natłoku informacji, regulaminów i wymagań. Główną różnicą są przede wszystkim wymagania stawiane Wnioskodawcom. W celu pozyskania funduszy unijnych trzeba wykazać się zaangażowaniem i determinacją przy przechodzeniu przez poszczególne procedury. W takim wypadku warto wspomóc się zewnętrznymi specjalistami od pozyskiwania dofinansowania. Próbując znaleźć wspólny mianownik dla ogółu konkursów dotacyjnych, stworzyliśmy uproszczony schemat postępowania w celu pozyskania dotacji unijnej. Przedstawiamy go poniżej. Resulto wspiera Klientów od #3 punktu.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Uproszczony schemat postępowania w celu pozyskania dotacji unijnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

(resulto_schemat_pozyskiwania_dotacji)

 1. Pomysł na inwestycję

  wpisującą się w tematykę konkursu. Koncepcja biznesowa – na co potrzebuję środków? Co jest przedmiotem mojego Projektu? Opcjonalnie dostosowanie Projektu do dostępnych naborów.

 2. Zapewnienie 100% finansowania projektu

  bowiem dotacja ma zwykle charakter refundacji poniesionych nakładów (promesa kredytowa, gotówka, inne sposób wykazania zdolności inwestycyjnej) oraz wyczyszczenie zaległości/problemów finansowych przedsiębiorstwa.

 3. Przygotowanie do konkursów w celu zwiększenia szans na pozyskanie dodatkowych punktów

  audyt możliwości dotacyjnych – niektóre z punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach, są bez problemu do zdobycia w trakcie pisania wniosku, z kolei by zdobyć inne, trzeba je „zagwarantować” wcześniej, odpowiednio przygotowując przedsiębiorstwo – jak np. certyfikaty, współprace sieciowe i wiele innych – warto powalczyć o dodatkowe punkty i wyprzedzić konkurencję.

 4. Skompletowanie informacji na temat Wnioskodawcy

  Podstawowe, konieczne informacje to:

  1. Informacje o podmiocie i prowadzonej działalności,
  2. Informacje o posiadanym majątku,
  3. Sprawozdania finansowe za 2 lata i za zamknięte okresy roku bieżącego,
  4. Dostępne prognozy na lata kolejne (biznesplan, strategia, projekt budżetu JST, plan wskaźników zadłużenia JST).
 5. Zebranie/przygotowanie szczegółowych informacji o planowanym przedsięwzięciu m.in.:
  1. zidentyfikowanie problemów, jakie ma rozwiązać inwestycja oraz określenie celów
  2. podejmowania działań,
  3. nakłady inwestycyjne i harmonogram rzeczowo-finansowy,
  4. odpowiedź na pytanie – czy i w jakim stopniu inwestycja/działanie przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
  5. określenie wskaźników produktu i rezultatu,
  6. matryca logiczna.
 6. Sporządzenie prognoz ekonomiczno-finansowych dla przedsięwzięcia.
 7. Opracowanie Studium Wykonalności lub Biznes planu (jeżeli wymagane).
 8. Opracowanie / napisanie wniosku o dofinansowanie / aplikacyjnego

  w formie elektronicznej i papierowej. Przy współpracy Wnioskodawcy.

 9. Przygotowanie dokumentów dodatkowych (załączników)

  których lista jest różna w zależności od projektu i programu unijnego. Uwaga ! wszystkie dokumenty będące załącznikami muszą spełniać określone wymogi formalne (np. potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”).

 10. Złożenie wniosku o dofinansowanie

  w odpowiedniej instytucji pośredniczącej, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie.

 11. Korekty dokumentów

  (jeżeli potrzebne) na poszczególnych etapach oceny wniosku: formalnej i merytorycznej.

 12. Ogłoszenie wyniku naboru

  przyznanie dotacji lub w razie negatywnej decyzji – odwołanie od przyznanej punktacji.

 13. Złożenie ewentualnych, dodatkowych dokumentów

  wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 14. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 15. Realizacja i rozliczenie projektu

  (niektóre działania mogą być podejmowane przed podpisaniem umowy/po otrzymaniu potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się „co do zasady”/ lub nawet przed złożeniem wniosku /np. dokumentacja/).

  1. Upublicznienie zapytania ofertowego – informacji o planowanym zakupie maszyn/usług itp.,
  2. Wybór dostawców i zakup przewidzianych w projekcie środków trwałych,
  3. Rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu (zaliczki, rozliczenie częściowe, rozliczenie końcowe) – m. in. realizacja zakupów, instalacja urządzeń, szkolenie personelu, przygotowywanie wniosków o płatność,
  4. Prowadzenie promocji projektu w trakcie i po zakończeniu realizacji, m. in. stosowne oznaczenie inwestycji (promocja działań darczyńcy).
 16. Kontrola realizacji projektu.
 17. Zapewnienie trwałości Projektu.

 

Czytaj więcej o korzyściach z wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej o dotacjach w 2015 roku i o pisaniu wniosku o dofinansowanie.

 

Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie. Pomagamy w rozwoju biznesu. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Dotacje dnia 31.07.2014 o godz. 16:34
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

16 komentarzy wpisu: Dotacje unijne – jak pozyskać fundusze unijne – jak otrzymać dofinansowanie

Skomentuj

*