Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Jak pozyskać fundusze unijne z budżetu 2018-2020? Jak przygotować firmę do pozyskania dofinansowania?

Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji? Co warto zrobić, aby zwiększyć szanse firmy na uzyskanie dotacji? W poprzedniej perspektywie relatywnie niewielu przedsiębiorców pozyskało dotacje na własne projekty. Ci którzy dotacji nie pozyskali, a potem musieli konkurować z dotowanymi biznesami, próbują teraz chuchać na zimne i przygotować się do nowej perspektywy dotacyjnej. Słusznie. Niżej podpowiadamy (w skrócie – wybrane kryteria z przeprowadzanego, przez Resulto, audytu możliwości dotacyjnych), jak się przygotować do pozyskania funduszy unijnych..

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy w 2019 roku (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Jak uzyskać dofinansowanie unijne dla firm?

Sukces w ubieganiu się o dotacje jest pochodną dwóch, głównych elementów:

 

 • przedsiębiorstwo (i jego projekt biznesowy) musi spełniać warunku formalne, które uprawniają je do ubiegania się o dofinansowanie – czyli firma musi mieć prawo, aby wziąć udział w danym naborze – jednak mieć prawo do wzięcia udziału w danym naborze, to jeden element, a
 • uzyskać punktowane miejsce, to drugi, ważny element – dotacje w większości przypadków przyznawane są w trybie konkursowym, co oznacza, że trzeba zdobywać punkty – zdobyć ich wystarczająco dużo, aby znaleźć się wysoko na liście rankingowej.

 

Firmy zdobywające za mało punktów dotacji nie uzyskają. W poprzedniej perspektywie dotacyjnej 2007-2013 zdarzały się konkursy o bardzo wysokim poziomie rywalizacji, w których konieczne było zdobycie np. ponad 90% dostępnej puli punktów, aby „wygrać” dofinansowanie. Na szczęście zdarzały się też „łatwe” nabory, w których (dla sukcesu) wystarczało zdobycie zaledwie wymaganego punktowego minimum.

 

Resulto opracowało metodę audytu możliwości dotacyjnych, która pozwala, w oparciu o:

 

 • znajomość wymogów nowej perspektywy dotacyjnej 2014-2020
 • oceniane cechy przedsiębiorstw i projektów w poprzedniej perspektywie dotacyjnej
 • wiedzę ekspercką

 

ocenić zdolność przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Co ważniejsze, audyt pozwala opracować zalecenia, których realizacja podnosi szanse podmiotu na pozyskanie środków z funduszy unijnych.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem dot. kluczowych aspektów skutecznego pozyskiwania dofinansowania i statystyk na ten temat.

.

Jak przygotować firmę do pozyskania funduszy unijnych?

 

Poniżej skrót wybranych informacji:

 

 1. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

  miej na uwadze, że dotacja stanowić będzie jedynie jedno, częściowe źródło finansowania inwestycji – zapewnij wkład własny, patrz mapa pomocy regionalnej

 2. Gotowość do realizacji projektu

  jeśli realizacja projektu wymaga pozyskania urzędowych zgód i pozwoleń – pozyskaj je z wyprzedzeniem (np. przeprowadzenie prac budowlanych może wymagać pozwolenia na budowę i odpowiednich decyzji środowiskowych)

 3. Posiadane certyfikaty

  urzędnicy wolą wpierać dotacjami firmy oferujące produkty i usługi wysokiej jakości i podmioty odpowiedzialne społecznie – udowodnij, że jesteś taką firmą poprzez pozyskanie ceryfikatów jakości (np. ISO) i certyfikatów odpowiedzialności społecznej (np. CSR)

 4. Inteligentne specjalizacje

  urzędnicy maja się za bardzo mądrych (skąd u nich taka pycha? nie wiemy, przecież wszystkie branże, którymi kierują, stale stwarzają problemy: górnictwo, służba zdrowia, kolej, szkolnictwo itd.) – sprawdź, jakie w Twoim województwie wybrano inteligentne specjalizacje i dopasuj do nich Twój projekt

 5. Zadbaj o patenty

  w konkursach, w których duża waga będzie przykładana do innowacji, bardzo znaczące mogą okazać się dokumenty związane z ochroną własności intelektualnej – zadbaj o patenty i inne formy ochrony własności intelektualnej – im mniej innowacyjny będzie Twój projekt, tym trudniej będzie Ci pozyskać bezzwrotną dotację – w tradycyjnych sektorach gospodarki w większej mierze wykorzystywane będą instrumenty zwrotne i mieszane, jednak i na te sektory można skutecznie pozyskać dofinansowanie

 6. Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia

  tak jak dotychczas, tak i w przyszłości, większe szanse na pozyskanie funduszy unijnych (w zależności od programu operacyjnego i naboru) będą miały firmy inwestujące na obszarach o relatywnie wysokim bezrobociu – planując nową inwestycję rozważ takie lokalizacje

 7. Czy firma posiada dział B+R?

  nowe środki z funduszy europejskich mają mocniej wspierać firmy innowacyjne – jeżeli masz taką możliwość, to utwórz dział B+R (rozumiany jako samodzielny dział badawczo – rozwojowy, laboratorium badawcze lub dział technologiczno – konstrukcyjny, wykazany w odpowiednim regulaminie organizacyjnym statucie przedsiębiorstwa)

 8. Procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług

  darczyńca może oczekiwać, że firmy wsparte dotacjami, będą w przyszłości płacić wyższe podatki – przygotuj dobry Biznes Plan, który pozwoli ci szybko urosnąć

 9. Szukaj sojuszników

  więcej punktów zdobędą te podmioty, które będą działać zespołowo – np. partnerstwo/konsorcjum – zadbaj o zaproszenie do współudziału w planowanych projektach innych przedsiębiorców i instytucje badawczo – naukowe.

 10. Nowi pracownicy

  zaplanuj utworzenie nowych miejsc pracy – im większą liczbę pracowników zatrudnisz, tym Twój wniosek o dofinansowanie zostanie wyżej oceniony

 11. Czy masz strategię rozwoju i strategię wdrożenia innowacji?

  jeżeli nie masz, czas ją przygotować – urzędnik uzna, że jeżeli masz strategię (to nie działasz po omacku), to szansa, że Twój projekt się powiedzie, jest większa.

 

Pozyskaj dofinansowanie

 

Jak wiadomo urzędnicy mają dużo więcej czasu (do zmarnowania), niż przedsiębiorcy, więc kryteriów, według których będą oceniać Twój projekt biznesowy, wymyślili dużo. Jeżeli własne plany rozwojowe mocno wiążesz z pozyskaniem dotacji, zaproś nas do współpracy – znacznie podniesiemy Twoje szanse i pozyskasz dofinansowanie na to, na co potrzebujesz (a nie na to co urzędnik uważa za właściwe).

 

Schemat pozyskiwania funduszy unijnych


Poniżej harmonogramy na 2019 rok – dzięki którym znajdziesz adekwatny do potrzeb nabór dotacyjny.

 

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2019

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2019


 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl
 630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 1.01.2019 o godz. 21:13
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 komentarze wpisu: Dotacje unijne – Jak pozyskać fundusze unijne z budżetu 2018-2020? Jak przygotować firmę do pozyskania dofinansowania?

Skomentuj

*