Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Krajowe Programy Operacyjne 2014-2020

Polska w latach 2014-2020 otrzyma w ramach członkostwa w Unii Europejskiej około 82,5 mld euro dofinansowania. Większość z tej puli jest przeznaczona na programy operacyjne – program operacyjny, to najważniejszy dokument, dzięki któremu środki zostają rozdysponowane.

Programy operacyjne dzielą się na:

  • krajowe – centralne oraz
  • regionalne – w każdym województwie po jednym.

W poprzedniej perspektywie duża część środków „należała” do krajowych programów operacyjnych, jednak w nowej perspektywie nastąpiło kilka istotnych zmian – m.in. zwiększają się środki „posiadane” przez województwa.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Krajowe Programy Operacyjne 2014-2015 – struktura programów i podział środków

W latach 2014-2020 fundusze europejskie zostaną zainwestowane w ramach sześciu programów krajowych, w tym jednego ponadregionalnego dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Łączna pula Krajowych Programów Operacyjnych, to 45,58 mld EUR:

 

  • Program Infrastruktura i Środowisko – 27,41 mld euro,
  • Program Inteligentny Rozwój – 8,61 mld euro,
  • Program Polska Cyfrowa – 2,17 mld euro,
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój – 4,69 mld euro,
  • Program Polska Wschodnia – 2 mld euro,
  • Program Pomoc Techniczna – 700,12 mln euro.

Kiedy pierwsze nabory w ramach Krajowych Programów Operacyjnych – harmonogram 2015

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 

Jak przygotować się do naborów i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / przedsiębiorstwem, na kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursu – to zwiększa szanse na uzyskanie dużej liczby punktów – gdyż dostosowuje firmę do wymogów. Warto również pamiętać o krajowych inteligentnych specjalizacjachPierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania – relatywnie mała liczba zainteresowanych – Resulto pomaga przygotować się firmom i przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych – zapraszamy do kontaktu.

 

 

Czytaj więcej o regionalnych programach operacyjnych.

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,