Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – wniosek o dofinansowanie unijne

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne.

Zakres i doświadczenie Zespołu Resulto, w realizacji usług dla biznesu, obejmuje już setki zrealizowanych i współrealizowanych projektów – Zrealizowane projekty. Oprócz znacznej liczby Klientów, uwiarygadnia nas członkostwo w izbach przemysłowych: Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej oraz Zachodniej Izbie Gospodarczej. Szczególnie mocne relacje posiadamy z dolnośląskim biznesem oraz dolnośląską nauką. Pozyskaliśmy dotacje w sektorach medycznym, tekstylnym, gazowym, usługowym i produkcyjnym. 

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to środki o wartości zwykle około 20 tys. zł lub około 40 tys. zł. Środki te są dostępne dla osób o szczególnym statusie społecznym, m. in.:

  • bezrobotni,
  • osoby młode,
  • absolwenci,
  • osoby powracające na rynek pracy,
  • niepełnosprawni,
  • osoby starsze niż 50 lat,
  • osoby z miejscowości o wysokiej stopie bezrobocia itp.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy?

Pozyskanie przedmiotowych środków wymaga opracowania kilku/kilkunastostronicowego wniosku o dofinansowanie o charakterze mini Biznes Planu – część formalna (m.in. dane wnioskodawcy, rodzaj wnioskowanych środków i kwota, oświadczenia, listy intencyjne, referencje i inne załączniki) oraz część opisowa-finansowa (m.in. opis przedsięwzięcia, rynku, konkurencji, produktu/usługi, uproszczony RZiS oraz plan finansowy). Dokumenty aplikacyjne, w tym wniosek o dofinansowanie, różnią się w zależności od tego, w którym urzędzie pracy ubiega się o dofinansowanie (jednak „trzon” jest ten sam). Zwykle, otrzymywane dofinansowanie pokrywa 100% początkowej inwestycji.

Resulto skutecznie wsparło wielu początkujących przedsiębiorców w pozyskaniu kapitału na start.

Dotacje unijne 2015 – aktualne nabory wniosków przez urzędy pracy

W wielu miastach urzędy pracy rozpoczęły już przyjmowanie wniosków, jednym z takich urzędów jest PUP we Wrocławiu, czy PUP w Szczecinie – czytaj więcej o tych naborach.


Zapraszamy do subskrypcji Newslettera Resulto  bezpłatna informacja o planowanych i aktualnych projektach dotacyjnych.


Więcej informacji na temat dotacji unijnych i funduszy europejskich (w tym aktualne nabory dotacyjne).

Pomagamy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Zakładanie firmy dnia 24.09.2014 o godz. 11:24
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*