Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – negocjacje RPO WD z KE zakończone – ile środków unijnych dla Dolnego Śląska w 2014-2020?

Dolny Śląsk jest jedynym z 7 województw, którym udało się w tym roku zakończyć negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską na temat dofinansowania i środków unijnych.

Tym samym w 2015 roku na Dolnym Śląsku będzie można otrzymać dotacje unijne m.in. na rozwój firmy, inwestycje i innowacje.

Pula środków, to ok. 9 mld zł.

Pozostałe 9 województw, które do tej pory nie zakończyło negocjacji, szczegóły wynegocjuje dopiero w przyszłym roku. 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Jak przebiegały negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020?

  • Negocjacje zapoczątkowano 8 kwietnia 2014 roku, kiedy to założono sumę dofinansowania w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
  • Dokument przekazano Komisji Europejskiej.
  • Negocjacje zaczęły się od rozmów o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego – tematy przedsiębiorstw i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, transportu.
  • Następnie 11 listopada 2014 roku omawiano Europejski Fundusz Społeczny – tematy rynku pracy, włączenia społecznego, edukacji i pomocy technicznej.
  • Czytaj więcej o szczegółowych osiach priorytetowych na lata 2014-2020 na Dolnym Śląsku.

Jak wyglądały negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020?

Negocjacje RPO z Komisją Europejską były długotrwałym i skomplikowanym procesem. Jednak dzięki doświadczeniu osób odpowiedzialnych za negocjacje spraw Dolnego Śląska – m.in. dr Jerzego Tutaj, przebiegły one dość sprawnie. Z tego powodu w 2015 roku na Dolnym Śląsku będzie można starać się o dotacje unijne (dofinansowanie).

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Ile środków dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020?

Na Dolny Śląsk ma trafić ok. 9 mld zł środków unijnych. Będzie to istotne źródło finansowania inwestycji w regionie. Priorytetem będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Jak przygotować się do pozyskania dotacji ze środków unijnych (dofinansowania)?

Przygotować do pozyskania dotacji musi się samo przedsiębiorstwo, ale też jego Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Współwłaściciele. Przygotowanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Współwłaścicieli dotyczyć będzie głównie eliminacji zbędnych powiązań biznesowych wpływających na ocenę spełnienia kryteriów MŚP.

Czytaj więcej o tym jak nie przegapić szansy na dotacje unijne.

Oprócz przygotowania przedsiębiorstwa, jego Władz i Wspólników, zasadnicze jest przygotowanie samego projektu dotacyjnego, czy projektów będących podstawą do pozyskania dofinansowania. Przygotowanie Projektu obejmuje na początek identyfikację perspektywicznych kierunków rozwoju firmy, możliwości restrukturyzacji, czy też możliwości doskonalenia procesów produkcyjnych. W kolejnych krokach identyfikuje się możliwe do implementacji najnowsze rozwiązania techniczne i wybiera optymalne rozwiązanie dopasowanego do celów i możliwości przedsiębiorstwa.

Po sprecyzowaniu projektu, który byłby podstawą do opracowania wniosku dotacyjnego (aplikacyjnego), należy zapewnić mu zdolność aplikacyjną.

Im wyższy poziom oczekiwanego wsparcia dotacyjnego, tym bardziej kompleksowe muszą być uprzednio poczynione przygotowania. Przygotowanie przedsiębiorstwa, to praca jak każda inna, a jej jakość jest tym wyższa, im zaangażowane osoby są wyżej kwalifikowane i lepiej zmotywowane do działania.

Czytaj więcej o tym ile środków unijnych trafi do Polski i polskich przedsiębiorców w 2014-2020.

Źródło:umwd.dolnyslask.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resultoWszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Źródła finansowania dnia 20.11.2014 o godz. 13:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

16 komentarzy wpisu: Dotacje unijne – negocjacje RPO WD z KE zakończone – ile środków unijnych dla Dolnego Śląska w 2014-2020?

Skomentuj

*