Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – jak pozyskać dotacje – usługa Audyt możliwości dotacyjnych

W poprzedniej perspektywie 2007-2013, złożono prawie 300 tys. wniosków na łączną sumę dofinansowania 608,5 mld zł, ale z pomocy unijnej skorzystało tylko 1-2% ogólnej liczby MŚP. Dla MŚP najważniejsze jest, że wiele firm powstało, przetrwało i rozwinęło się dzięki unijnym dotacjom, a firmy, które dotacji nie pozyskały, zmuszone były konkurować z tymi, które wsparte zostały dotacjami. Pytanie brzmi, w której grupie znajdzie się Twój biznes po okresie unijnego finansowania 2015 – 2020? W grupie tych wspomaganych dotacjami, czy w grupie tych zmuszonych do konkurowania z dotowanymi firmami?

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Jak pozyskać dotacje – opis usługi Audyt możliwości dotacyjnych

Audyt możliwości dotacyjnych jest usługą, której poziom szczegółowości i czasochłonności dostosowywany jest do skali działania, potrzeb i preferencji przedsiębiorstwa. Usługa może obejmować pełen zakres niżej opisanych działań lub zostać ograniczona jedynie (lub w pierwszym etapie) do konsultacji.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 .

Modelowy zakres audytu możliwości dotacyjnych obejmuje

 

 1. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa, np. analiza strony internetowej, materiałów ofertowych, katalogów, rocznych sprawozdań finansowych, biznes planu, historycznych wniosków dotacyjnych, itp.
 2. Rozmowa wprowadzająca, dotycząca stanu przedsiębiorstwa, z Zarządem oraz rozmowy uszczegóławiające z kierownictwem, m.in.: kierownictwem marketingu, sprzedaży, produkcji, utrzymania ruchu, zarządzania jakością itp.
 3. Wizytacja i ogląd stanu obiektów i wykorzystywanych urządzeń
 4. Analiza pozyskanych informacji, w tym dodatkowych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa
 5. Opracowanie raportu zawierającego ranking możliwości dotacyjnych (od 1 do 6) oraz:
  1. Opis beneficjenta
  2. Charakterystykę beneficjenta wg kryteriów oceny projektów dotacyjnych
  3. Charakterystykę planowanych projektów wg kryteriów oceny projektów dotacyjnych
  4. Rekomendowane działania podnoszące szanse pozyskania dotacji
  5. Charakterystykę dostępnych i potencjalnie dostępnych środków dotacyjnych
  6. Wnioski

 

 

Korzyści z usługi audytu możliwości dotacyjnych

 

 1. Uzyskanie wiedzy obrazującej stan przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji
 2. Wnioski i rekomendacje wskazujące, jakie działania mogą i winny być podjęte przez potencjalnego Wnioskodawcę, aby znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji
 3. Przejrzysty raport zawierający ocenę stanu przygotowań beneficjenta, rekomendacje oraz zidentyfikowane potencjalne obszary wsparcia dotacyjnego wraz z odpowiednimi programami dotacyjnymi

 

Czytaj więcej o tym jak nie przegapić szansy na dotacje.

Czytaj więcej o zmianach w dotacjach w latach 2014-2020.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,