Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne obszary wiejskie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – harmonogram na 2017 i 2018 rok

2017 i 2018 to szansa na dotacje również dla rolników, przedsiębiorstw i osób fizycznych z obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) przeprowadzi wiele naborów – dostępne będą m.in. inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, dotacje na tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. Środki będą dostępne m.in. poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), ale też poprzez LGD (Lokalne Grupy Działania). Pula środków – 13,6 mld EUR. Przedstawiamy harmonogram PROW na 2017 i 2018 rok (do 31.12.2018).

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów 2017 i 2018 roku PROW (do 31.12.2018)

pobierz harmonogram 2

 

 

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w ramach PROW?

 

.

Na co będzie można otrzymać środki w ramach PROW?

 

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

  • rozpoczęcie i rozwój działalności
  • premie dla młodych rolników
  • restrukturyzację małych gospodarstw rolnych
  • modernizację gospodarstw rolnych
  • budowę, przebudowę, modernizacja budynków produkcyjnych, magazynowych, infrastruktury zakładów przetwórstwa, zakup ST (maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu do sterowania produkcją lub magazynowaniem, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska)
  • zmiana profilu produkcji, czy poprawa jakości produkcji.

.

Zapoznaj się również z pozostałymi dotacjami

 

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,