Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – opolskie RPO WO 1.1.2 – dotacje dla firm

Dla firm MSP z województwa opolskiego, to ostatnia szansa na dotacje w 2014 roku. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ogłosiło nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, VI nabór wniosków do poddziałania 1.1.2. „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”. Pula środków, to 664 393,40 EUR, w tym 564 734,39 EUR z EFRR oraz 99 659,01 EUR z Budżetu Państwa. Nabór rozpocznie się od 12.11.2014 roku, a zakończy się 26.11.2014 roku o godzinie 12:00.

Dotacje RPO WO 1.1.2 w województwie opolskim

Poddziałanie 1.1.2 jest ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji  działania mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia ich sposobu funkcjonowania i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na  Jednolitym Rynku Europejskim.

Na co mogą zostać przeznaczone środki?

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z:

 • zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych, związanych z realizacją projektu.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Na co nie mogą zostać przeznaczone środki?

Wydatkami niekwalifikowalnymi są m. in.:

 • wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu,
 • leasing oraz inne techniki finansowania środków transportu,
 • zakup środków transportu,
 • finansowanie obiektów, pomieszczeń lub elementów ich wyposażenia o charakterze
  administracyjnym, biurowym bądź socjalnym.

Dla kogo dotacje?

 • Mikroprzedsiębiorstwa – zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa określoną w rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Wg rozporządzenia – mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Aby zakwalifikować się do danej grupy, trzeba spełnić 2 z 3 wskaźników. Dodatkowo należy pamiętać o połączeniach kapitałowych i osobowych (wskaźniki liczone łącznie).

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi prawie 2,8 mln zł.
 • Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 tys. zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 65% wydatków kwalifikowanych.
 • Na procedurę odwoławczą przeznaczono prawie 280 tys. zł.
 • Okres realizacji projektu – 30.06.2015 r. – jednak może zostać przedłużony do 31.12.2015 r.

Kryteria oceny

Wnioski będą podlegały ocenie formalnej, merytorycznej I i II stopnia.

 

Terminy

 • nabór rozpocznie się 12.11.2014 roku,
 • nabór zakończy się 26.11.2014 roku o godzinie 12:00.

Źródło i więcej informacji:rpo.opolskie.pl/

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 27.10.2014 o godz. 12:50
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*