Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Podkarpacie – Regionalny Program Operacyjny województwo podkarpackie – harmonogram naborów w 2018 roku

Resulto

2018 rok, to kolejny rok z możliwością pozyskania dotacji z funduszy UE. O dofinansowanie będą mogły starać się m.in.: firmy / przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego JST, jednostki naukowe, osoby fizyczne i inne podmioty. Dofinansowania będą dostępne na rozwój i wzrost konkurencyjności (na inwestycje, innowacje, B+R badania i rozwój, infrastrukturę B+R, wdrożenie wyników prac B+R / komercjalizację, promocję na rynkach zagranicznych / internacjonalizacje), ale także dla osób fizycznych – m.in. na szkolenia, staże, czy otwarcie działalności. Nabory będą ogłaszane w ramach regionalnych (wojewódzkich, RPO) oraz krajowych (centralnych) programów operacyjnych. Jakie nabory będą na Podkarpaciu? Przedstawiamy harmonogram woj. podkarpackiego na 2018 rok.

.

Regionalny Program Operacyjny 2018 – dotacje w województwie podkarpackim

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku w woj. podkarpackim

pobierz harmonogram 2

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. podkarpackim?

 

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone już w I kwartale 2018 roku.

 

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 roku?

 

W 2018 roku i latach następnych środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

 • infrastruktura badawczo rozwojowa B+R
 • projekty badawczo rozwojowe B+R firm / przedsiębiorstw, jednostek naukowych
 • komercjalizację / wdrażanie wyników prac badawczo rozwojowych B+R
 • promowanie przedsiębiorczości, w tym na rynkach zagranicznych
 • innowacje w MSP
 • nowe procesy, technologie oraz produkty i usługi
 • usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
 • pomoc w samozatrudnieniu
 • efektywność energetyczną – m.in.:
  • rozwój odnawialnych źródeł energii OZE, produkcja energii z OZE, termomodernizacja, nowe linie technologiczne.

 

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od firmy / przedsiębiorstwa i planowanego projektu / przedsięwzięcia / potrzeb. Resulto przeprowadza również audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie oraz informacje o pasujących konkursach / naborach.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,