Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – podsumowanie perspektywy unijnej

W poprzednim artykule informowaliśmy o szczegółowych statystykach unijnej perspektywy 2007-2013. Od tego czasu udało się poprawić te statystyki. Dodatkowo została podpisana ustawa regulująca sposób wydawanie funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. Ustawa opisuje, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane programy operacyjne – m. in. zasady  wyboru projektów, procedury odwoławcze, rozliczenie projektów, czy monitorowanie efektów inwestowania środków unijnych. Ustawa ma również ułatwić wymianę informacji i uprościć procedurę rozliczania.

Podsumowanie perspektywy unijnej

Perspektywa 2007-2013

 • Od początku uruchomienia programów do 10.08.2014 r. złożono 299,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (środki unijne i krajowe) 607,4 mld zł.
 • Podpisano z beneficjentami 102 440 umów o dofinansowanie na kwotę 407,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 282,4 mld zł (100,4% alokacji na lata 2007-2013).
 • Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wyniosła 287,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 203,1 mld zł.

Nowa perspektywa 2014-2020, to będzie, prawdopodobnie, ostatnia szansa na znaczące środki z UE dla Polski. Stawia się w niej na regiony, które według KE są bardziej efektywne w rozdzielaniu środków, niż rozdzielanie ich na centralnym poziomie krajowym. Z tego względu regiony, które najgorzej poradziły sobie w kończącej się perspektywie 07-13, mają ostatnią szansę na poprawę i dobre przygotowanie, by lepiej wykorzystać środki dotacyjne w latach 2014-2020.

Perspektywa 2014-2020

 • Polska może liczyć na około 82,5 mld euro,
 • na krajowe programy operacyjne przeznaczono 45,58 mld euro,
 • 31,28 mld euro na programy regionalne (przykładowo na Dolny Śląsk trafi 2,253 mld euro),
 • środki będą inwestowane przede wszystkim w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową,
 • podatek VAT, w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, będzie kosztem kwalifikowalnym,
 • największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców,
 • z 11 celów tematycznych wskazanych przez KE, 2 dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw – ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności,
 • przedsiębiorcy mogą liczyć na prawie 18 mld euro z całej puli (82,5 mld euro),
 • dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki z programu Horyzont 2020 – łącznie nawet 9 mld euro, w tym z nowo powstałego Instrumentu dla MSP ok. 3 mld euro.

Źródło:funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej o nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 11.08.2014 o godz. 14:57
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*