Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – POIŚ oś programowa VII dotacje ochrona zdrowia 2014-2020

Resulto

Nasz Klient znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pozyskana dotacja to 1,3 mln zł. Gratulujemy.

Konkurencja w konkursie była bardzo duża (złożono 759 projektów), stąd dolna granica punktowa, pozwalająca otrzymać dofinansowanie, była również wysoka i wyniosła 129 punktów (94,9% maksymalnej punktacji).  Program był bardzo popularny w sektorze służby zdrowia – dla porównania warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce dział około 897 szpitali (nie tylko ale przede wszystkim szpitale mogły aplikować).  398 wniosków uzyskało wymaganą, minimalna punktację, z czego jedynie 37 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, a pozostałe 361 umieszczono na liście rezerwowej. Już niedługo rozpoczynają się kolejne nabory. 

Co przyniesie nowa perspektywa 2014-2020 dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia?

Negocjacje z Komisją Europejską wciąż trwają. Dotyczą one treści i kierunków wsparcia m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby pisać o szczegółach i wynikach negocjacji w zakresie programowanej VII osi Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Minister Zdrowia uspokaja i ocenia sytuację – bez ostatecznej zgody KE na wdrażanie osi VII zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia, nie mogą zostać ukończone prace nad uszczegółowieniem programu, kryteriami wyboru projektów oraz wzorem wniosku o dofinansowanie.

  • Szczegóły aplikowania i wdrażania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 pozostają w opracowaniu.
  • Dla zainteresowanych planowane są również konferencje na temat nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 w obszarze sektora zdrowia, jednak dopiero po zakończeniu negocjacji z KE.

Informacje dotyczące postępów w programowaniu perspektywy 2014 – 2020 w zakresie ochrony zdrowia będą dostępne na www.zdrowie.gov.pl.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 22.09.2014 o godz. 13:07
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*