Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR – harmonogram naborów w 2020 roku

 

 

dotacje POIR – harmonogram naborów w 2019 roku

Perspektywa unijna 2014-2020 jest w zaawansowanej fazie. W roku 2020 będzie wiele możliwości na otrzymanie bezzwrotnych środków z funduszy europejskich. Dostępne będą dofinansowania na rozwój firmy, nowe produkty i usługi, technologie, projekty B+R, czy komercjalizację osiąganych wyników prac B+R. PO Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR, jest głównym programem dla firm, które myślą o rozwoju. Jest to program centralny (krajowy), więc wnioski mogą składać podmioty ze wszystkich województw. Przedstawiamy harmonogram PO Inteligentny Rozwój na 2020 rok. Nabory w ramach POIR są ogłaszane najczęściej poprzez NCBiR i PARP.

.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2020 roku PO Inteligentny Rozwój POIR

harmonogram dotacji poir 2019

 • Pełny harmonogram na 2020 rok – Harmonogram POIR 2020
 • Harmonogram znajduje się również na stronie: poir.gov.pl.

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2020 w ramach POIR?

Należy oczekiwać kontynuacji konkursów z poprzednich lat. Fundusze będzie można pozyskać m.in. na:

 

 • promocja na rynkach zagranicznych Go To Brand – nabór do 11 marca 2020,
 • projekty B+R tzw. szybka ścieżka 1.1.1 (nabór od stycznia do września 2020, w tym konkurs dedykowany dla branży gier GameINN tylko do marca 2020 – dla Wnioskodawców z wyłączeniem woj. mazowieckiego):
  • badania przemysłowe
  • prace rozwojowe
 • infrastrukturę B+R firm 2.1 (nabór od marca do maja 2020):
  • zarówno badawczą, jak i rozwojową
  • wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo –  rozwojowych przedsiębiorców
 • bony na innowacje dla MSP 2.3.2 (nabór od lutego do lipca 2020),
 • nowe projekty funkcjonalne i estetyczne produktów (design) / design dla przedsiębiorców 2.3.5 (nabór od czerwca do września 2020),
 • komercjalizację otrzymanych rezultatów / Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  (nabór od lutego do kwietnia 2020),
 • kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 (nabór do kwietnia i od września do grudnia 2020).

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie. Właściwe przygotowanie do konkursu dotacyjnego może wymagać nawet do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od podmiotu, który Wnioskuje – np. firmy / przedsiębiorstwa i planowanego projektu / przedsięwzięcia / oczekiwań / potrzeb Klienta. Dodatkowo Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w jednym miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:  tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,