Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR – harmonogram naborów w 2021 roku

 

 

dotacje POIR – harmonogram naborów w 2019 roku

Perspektywa unijna 2014-2020 jest w końcowej  fazie. W roku 2021 będzie już niewiele możliwości na otrzymanie bezzwrotnych środków z funduszy europejskich. Dostępne będą dofinansowania na rozwój firmy, nowe produkty i usługi, technologie, projekty B+R, czy komercjalizację osiąganych wyników prac B+R. PO Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR, jest głównym programem dla firm, które myślą o rozwoju. Jest to program centralny (krajowy), więc wnioski mogą składać podmioty ze wszystkich województw. Przedstawiamy harmonogram PO Inteligentny Rozwój na 2021 rok. Nabory w ramach POIR są ogłaszane najczęściej poprzez NCBiR i PARP.

.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2021 roku PO Inteligentny Rozwój POIR

harmonogram dotacji poir 2019

  • Pełny harmonogram na 2021 rok – Harmonogram POIR 2021
  • Harmonogram znajduje się również na stronie: poir.gov.pl.

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2021 w ramach POIR?

Należy oczekiwać kontynuacji konkursów z poprzednich lat. Fundusze będzie można pozyskać m.in. na:

 

  • projekty B+R tzw. szybka ścieżka 1.1.1 (nabór zakończony) .
  • infrastrukturę B+R firm 2.1 (nabór zakończony) ):(nabór zakończony) .
  • nowe projekty funkcjonalne i estetyczne produktów (design) / design dla przedsiębiorców 2.3.5 (nabór zakończony) .
  • komercjalizację otrzymanych rezultatów / Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  (nabór zakończony) .
  • kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 (nabór zakończony) .
  • wsparcie MŚP  w ramach cyfryzacji 6.2 – nabór do 20.10.2021.

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie. Właściwe przygotowanie do konkursu dotacyjnego może wymagać nawet do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od podmiotu, który Wnioskuje – np. firmy / przedsiębiorstwa i planowanego projektu / przedsięwzięcia / oczekiwań / potrzeb Klienta. Dodatkowo Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w jednym miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:  tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,