Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW – harmonogram naborów w 2015 roku

Jakie nabory są przewidziane w 2015 roku w ramach programów krajowych dla wschodnich województw?

W 2015 roku województwa wschodnie – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, które statystycznie są najsłabiej rozwinięte, będą miały możliwości na pozyskanie dotacji na rozwój firmy, wzrost konkurencyjności, nowe produkty i usługi, innowacje, badania B+R, czy prace rozwojowe. Głównym źródłem środków dla tych firm z tych województw będzie PO Polska Wschodnia. Dodatkowo, będą mogły ubiegać się o środki z PO Inteligentny Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram PO Polska Wschodnia na 2015 i 2016 rok.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

btn_wyslij_zapytanie

Firmy z województw wschodnich w latach 2015-2020

W latach 2015 – 2020 wschodni pas województw będzie traktowany na specjalnych warunkach:

  • dedykowany program krajowy Polska Wschodnia,
  • wyższe bazowe dofinansowanie – mapka stawek dofinansowania,
  • możliwość ubiegania się o środki w pozostałych naborach, dostępnych dla innych województw.

Harmonogram naborów w 2015 roku Polska Wschodnia POPWharmonogram 2015 Polska Wschodnia Resulto

 

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w ramach POPW?

Pierwszy nabór zostanie ogłoszony prawdopodobnie na początku lipca – Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP. Będzie to konkurs dotyczący wsparcia projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług, poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Na co będzie można otrzymać środki w 2015 w ramach POPW?

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 

  • opracowanie nowych produktów i usług,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • przeprowadzenie audytu wzorniczego,
  • inkubację i platformy startowe dla nowych pomysłów,
  • rozwój startupów.

Regionalne Pogramy Operacyjne – harmonogram 2015

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.


Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 14.05.2015 o godz. 12:09
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*