Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW – harmonogram naborów w 2018 roku

Województwa na wschodzie Polski mogą liczyć na dodatkowe środki pomocowe z funduszy unijnych. Mają swój oddzielny, centralny program operacyjny – PO Polska Wschodnia (POPW). Dodatkowo każde z województw posiada również regionalny, program operacyjny. Z tego względu województwa te otrzymają 2x więcej pomocy na rozwój. PO Polska Wschodnia obejmuje woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Jakie konkursy będą dostępne w 2018 roku? Przedstawiamy harmonogram PO Polska Wschodnia na 2018 rok.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku PO Polska Wschodnia

pobierz harmonogram 2

 

Przedsiębiorstwa i inne podmioty z województw wschodnich w latach 2015-2020

 

W latach 2015 – 2020 wschodnie województwa będą mieć uprzywilejowaną pozycję:

 

 • oddzielny krajowy program operacyjny dla województw wschodnich
  • PO Polska Wschodnia
 • każde z województw będzie również posiadać swój własny, regionalny program operacyjny (RPO)
  • RPO warmińsko – mazurskie
  • RPO podlaskie
  • RPO lubelskie
  • RPO świętokrzyskie
  • RPO podkarpackie
 • wyższy procent i kwota dotacji dla bloku województw wschodnich – mapka ze stawkami
 • możliwość aplikowania w innych, centralnych programach operacyjnych, m.in.:
  • PO Inteligentny Rozwój, czy Po Infrastruktura i Środowisko.

 

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 w ramach POPW?

Fundusze będzie można pozyskać m.in. na:

 

 • projekty B+R
 • infrastruktura B+R
 • wprowadzenie nowych technologii, usług / produktów
 • promocja na rynkach zagraniczncyh
 • komercjalizację wyników B+R / własności intelektualnej.

 

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Przygotowanie do złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie może wymagać nawet do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od Wnioskodawcy i projektu. Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej. Dodatkowo, Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:  tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,