Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – harmonogram naborów w 2018 roku

Jednym z centralnych, krajowych programów operacyjnych, z których można starać się o dofinansowania z funduszy unijnych, jest PO Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER). W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój dostępne będą przede wszystkim środki na wsparcie rynku pracy, edukacji, czy administracji. Przedstawiamy harmonogram PO Wiedza Edukacja Rozwój POWER na 2018 rok.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach. wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku PO Wiedza Edukacja Rozwój POWER

PO Wiedza Edukacja Rozwój POWER harmonogram 2018

 

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 w ramach POWER?

Dofinansowanie będzie możliwe do pozyskania m.in. na:

 

  • szkolenia, staże i otwarcie działalności gospodarczej
  • szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
    • skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • wysokiej jakości usługi administracyjne
  • rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie
  • wsparcie edukacji, w tym szkolnictwa wyższego
  • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

 

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do pozyskania dofinansowania może trwać nawet do kilku miesięcy – wszystko zależy od Wnioskodawcy oraz projektu. Zapraszamy do współpracy przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z nasza usługą audytu możliwości dotacyjnych.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:  tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,