Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER – harmonogram naborów w 2018 roku

Jednym z centralnych, krajowych programów operacyjnych, z których można starać się o dofinansowania z funduszy unijnych, jest PO Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER). W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój dostępne będą przede wszystkim środki na wsparcie rynku pracy, edukacji, czy administracji. Przedstawiamy harmonogram PO Wiedza Edukacja Rozwój POWER na 2018 rok.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach. btn_wyslij_zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku PO Wiedza Edukacja Rozwój POWER

PO Wiedza Edukacja Rozwój POWER harmonogram 2018

 

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 w ramach POWER?

Dofinansowanie będzie możliwe do pozyskania m.in. na:

 

  • szkolenia, staże i otwarcie działalności gospodarczej
  • szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
    • skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • wysokiej jakości usługi administracyjne
  • rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie
  • wsparcie edukacji, w tym szkolnictwa wyższego
  • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

 

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do pozyskania dofinansowania może trwać nawet do kilku miesięcy – wszystko zależy od Wnioskodawcy oraz projektu. Zapraszamy do współpracy przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z nasza usługą audytu możliwości dotacyjnych.

 

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:  tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 14.11.2017 o godz. 12:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*