Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

Polska w latach 2014-2020 otrzyma w ramach członkostwa w Unii Europejskiej około 82,5 mld euro dofinansowania. Większość z tej puli jest przeznaczona na programy operacyjne – program operacyjny, to najważniejszy dokument, dzięki któremu środki zostają rozdysponowane.

Programy operacyjne dzielą się na:

 • krajowe – centralne oraz
 • regionalne – w każdym województwie po jednym.

W poprzedniej perspektywie duża część środków „należała” do krajowych programów operacyjnych, jednak w nowej perspektywie nastąpiło kilka istotnych zmian – m.in. zwiększają się środki „posiadane” przez województwa.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Regionalne Programy Operacyjne w ramach funduszy europejskich 2014-2020 – podział środków

Dotychczas, w unijnej perspektywie 2007-2013, dla regionów było przeznaczonych około 25% wszystkich środków unijnych przeznaczonych dla Polski. Uznano, że taki podział jest mało efektywny i w perspektywie 2014-2020 przewiduje około 40% środków dla regionów. Większość środków unijnych dla firm będzie dzielona nie na poziomie kraju, tylko województw, gdyż to daje bardziej efektywne dopasowanie pomocy do potrzeb przedsiębiorców. W latach 2007-2013 województwa otrzymały 17,2 mld euro, natomiast w latach 2014-2020 planowanych jest 31,2 mld euro. Regiony mogą więc liczyć na prawie 2 razy więcej środków, niż w poprzedniej perspektywie. Podział środków na poszczególne województwa:

 

 • dolnośląskie – 2,25 mld euro,
 • kujawsko-pomorskie  – 1,90 mld euro,
 • lubelskie – 2,23 mld euro,
 • lubuskie – 0,91 mld euro,
 • łódzkie – 2,26 mld euro,
 • małopolskie – 2,88 mld euro,
 • opolskie – 0,95 mld euro,
 • podkarpackie – 2, 11 mld euro,
 • podlaskie – 1,21 mld euro,
 • pomorskie – 1,86 mld euro,
 • śląskie – 3,48 mld euro,
 • świętokrzyskie – 1,36 mld euro,
 • warmińsko-mazurskie – 1,73 mld euro,
 • wielkopolskie – 2,45 mld euro,
 • zachodniopomorskie – 1,60 mld euro,
 • mazowieckie – 2,09 mld euro.

Kiedy pierwsze nabory w ramach Regionalnych Pogramów Operacyjnych – harmonogram 2015

 

 Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2015


Dodatkowo w przyszłych naborach, nie będzie można już liczyć na dofinansowanie w wysokości np. 60%, czy 70%, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Progi dofinansowania, dla poszczególnych województw, zostały ustalone na nowo i są niższe, niż wcześniej.  Z tego względu, przykładowo na Dolnym Śląsku, maksymalne dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw będzie wynosić 45%. Więcej o poziomie dofinansowania – mapa pomocy regionalnej.

Jak przygotować się do naborów i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / przedsiębiorstwem, na kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursu – to zwiększa szanse na uzyskanie dużej liczby punktów – gdyż dostosowuje firmę do wymogów. Warto również pamiętać o regionalnych inteligentnych specjalizacjachPierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania – relatywnie mała liczba zainteresowanych – Resulto pomaga przygotować się firmom i przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych – zapraszamy do kontaktu.


Czytaj więcej o krajowych programach operacyjnych.

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,