Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Dolny Śląsk – Regionalny Program Operacyjny województwo dolnośląskie – harmonogram naborów w 2018 roku

Rok 2018, to kolejna okazja dla firm, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów na otrzymanie środków z funduszy europejskich. Dostępne będą dofinansowania m.in. na wzrost i rozwój – inwestycje, nowe produkty, usługi i procesy, technologie, innowacje, prace badawczo – rozwojowe, infrastrukturę badawczo – rozwojową, przedszkola, edukację, na otwarcie działalności, czy szkolenia i podnoszenie kompetencji pracowników. Środki będą dostępne w ramach programów operacyjnych – RPO (regionalne) i KPO (krajowe). Przedstawiamy Harmonogram województwa dolnośląskiego na 2018 rok.

Regionalny Program Operacyjny 2018 – województwo dolnośląskie

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

 

wycena znaku - zapytanie

.

Harmonogram naborów w 2018 roku dolnośląskie (Dolny Śląsk)

pobierz harmonogram 2

.

Kiedy pierwsza szansa na dofinansowanie w woj. dolnośląskim?

Pierwsze nabory dla firm zostaną ogłoszone w I kwartale 2018.

 

Wiele naborów z 2017 roku będzie miało kolejne edycje również w 2018:

 

Swojej kontynuacji nie będzie miał jednak najpopularniejszy nabór dla firm – czyli 1.5.A – nowe produkty i usługi (oczekujemy go w 2019 roku):

 

.

Na co będzie można otrzymać środki w 2018 na Dolnym Śląsku?

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

  • projekty B+R badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw
  • infrastruktura B+R badawczo – rozwojowa uczelni, jednostek naukowych i firm
  • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • strategie niskoemisyjne
  • środki na start działalności
  • przygotowanie terenów inwestycyjnych
  • edukacja ponadgimnazjalna
  • nowe miejsca w przedszkolach.

.

Regionalne Programy Operacyjne – harmonogram 2018

Krajowe Programy Operacyjne – harmonogram 2018

.

Jak przygotować się do naborów i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Zapraszamy do kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Jak rozliczyć dotacje? Wszystkie informacje w 1 miejscu.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,